DOKUMENTY - 1997 - UCHWAŁA KAPITUŁY GENERALNEJ W ASYŻU - ROMITORIUM FRANCISZKAŃSKIE W JAWORZYNCE

Przejdź do treści

Menu główne:

DOKUMENTY - 1997 - UCHWAŁA KAPITUŁY GENERALNEJ W ASYŻU

Nasze Dokumenty

UCHWAŁA
KAPITUŁY GENERALNEJ W ASYŻU W 1997 r.
w: Acta Ordinis Fratrum Minorum 116 (1997) 177.


Kapituła Generalna uznając priorytet kontemplacji za element fundamentalny w życiu i misji braci proponuje aby Ministrowie prowincjalni w świetle dokumentu „Napełnić ziemię Ewangelią Chrystusa" i podręcznika Duch modlitwy i pobożności:
1.  Ożywili doświadczenie duchowe braci jako pierwsze świadectwo naśladowania Chrystusa w świecie zdominowanym przez sekularyzację i technologizację.
2.  Popierali:
a.  ducha kontemplacji Boga w życiu, stworzeniach i w wydarzeniach historii
b.  nowe formy modlitwy wspólnotowej
c.  częste spotkania ze Słowem Bożym
d.  doświadczenia kontemplacji w domach rekolekcyjnych i romitoriach
e.  modlitwę odmawianą wspólnie z ludem Bożym ( FZS, młodzież franciszkańska, grupy kościelne i inni)


Pobierz w formacie PDF



Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego