DOKUMENTY - 2003 - REGULAMIN - WIELUŃ - ROMITORIUM FRANCISZKAŃSKIE W JAWORZYNCE

Przejdź do treści

Menu główne:

DOKUMENTY - 2003 - REGULAMIN - WIELUŃ

Nasze Dokumenty > Regulaminy

Regulamin dla romitorium w Wieluniu
( ad experimentum )


Zasady ogólne Romitorium

1.
Romitorium można określić jako franciszkański erem lub dom modlitwy, otwarty dla braci  i innych przyjaciół św. Franciszka, gdzie zachowuje się sposób życia oparty na Regule dla pustelni.

2.
Kontemplacyjna forma życia braci jest ich sposobem realizacji swego powołania chrześcijańskiego i franciszkańskiego, oraz bogactwem duchowym, które wnoszą oni do Kościoła i wspólnoty OFM.

3.
Sposób życia braci w romitorium jest oparty na następujących źródłach:
 - Ewangelia
 - Reguła zatwierdzona z 1223 r. i Reguła dla pustelni św. Franciszka z Asyżu
 - Konstytucje i Statuty Generalne OFM
 - Uchwały Kapituł Generalnych i dokumenty Zakonu
 - Statuty partykularne Prowincji Wniebowzięcia NMP

4.
Wspólnota romitorium w Wieluniu podlega bezpośrednio Ministrowi Prowincjalnemu.

5.
Romitorium posiada swój własny regulamin zatwierdzony przez Ministra Prowincjalnego. Zmiany w regulaminie można dokonać jedynie za zgodą Prowincjała.

6.
Bracia, którzy pragną zachować ten sposób życia i przyłączyć się na stałe do wspólnoty w romitorium, muszą mieć pozwolenie (obediencję) swego Prowincjała.

7.
Opuszczenie na stałe romitorium odbywa się na mocy obediencji otrzymanej od Ministra Prowincjalnego

8.
Minister Prowincjalny nie może nikogo skierować do romitorium wbrew jego woli.

9.
Nikt nie może obciążyć w sposób stały wspólnoty w romitorium takimi pracami lub obowiązkami, które by uniemożliwiały jej spełnianie swego przeznaczenia.             

10.
Jeden z braci z romitorium jest mianowany przez Ministra Prowincjalnego i Definitorium  odpowiedzialnym..

11.
Brat odpowiedzialny:
 - przewodzi wspólnocie romitoryjnej
 - reprezentuje romitorium na zewnątrz

12.
Wspólnota romitoryjna posiada i prowadzi następujące księgi:
 - księga dochodów i rozchodów
 - księga intencji mszalnych
 - księga prac zamiejscowych
 - księga gości
 - księga dobrodziei
 - kronika

13.
Jeden z braci pełni funkcję ekonoma, którego zadaniem jest:
 - prowadzenie ksiąg finansowych
 - troska o potrzeby materialne braci
 - przechowywanie kasy
 - comiesięczne zdawanie relacji we wspólnocie ze stanu finansowego romitorium

Wymiar kontemplacyjny romitorium

14.
Wymiar kontemplacyjny romitorium można określić trzema pojęciami: uwielbienie, adoracja i słuchanie.

15.
Uwielbienie i adoracja są wyrażone przede wszystkim w życiu liturgicznym braci, na które składają się:
 - codzienna wspólnotowa Msza św. z homilią
 - wspólnotowa celebracja liturgii godzin ( odmawia się także trzy części modlitwy w ciągu dnia )
 - adoracja Eucharystyczna

16.
Na słuchanie składa się:
 - zachowanie milczenia i samotności w określonych miejscach ( kaplica, korytarze) i porach ( od komplety do seksty )
 - osobista medytacja Słowa Bożego
Lectio Divina
 
- studium

17.
Program dnia:

Codzienny
5.00 Wystawienie Najśw. Sakramentu i Godzina czytań
6.00 Modlitwy poranne i Jutrznia wraz ze wspólnotą lokalną
6.30 Lectio Divina, medytacja, śniadanie ( indywidualnie); według potrzeby spowiedź i Msza św. w Kościele
8.05 Modlitwa w ciągu dnia
tercja
8.15
11.20 Praca, studium ( indywidualnie )
11.30 Lectio Continua ze Źródeł Franciszkańskich
11.50 Modlitwa w ciągu dnia
sexta ( razem ze wspólnotą lokalną )
12.00 Obiad i modlitwy poobiednie ( razem ze wspólnotą lokalną )
12.40
16.15 Zajęcia własne  (odpoczynek, praca, studium )
16 20 Msza św. wspólnotowa z homilią, Modlitwa w ciągu dnia nona
17.15 Nieszpory ( razem ze wspólnotą lokalną )
17.30 Kolacja ( razem ze wspólnotą lokalną )
18.00
19.15 czas wolny ewentualnie według potrzeby Msza św. i spowiedź w Kościele
19.15
wspólna rekreacja
20.00
21.00 Wystawienie i adoracja Najśw. Sakramentu
21.00 Kompleta

Z czwartku na piątek Adoracja Najśw. Sakramentu i Godzina czytań o 24.00 do 1.00  

Świąteczny
7.00 Modlitwy poranne,  Jutrznia razem ze wspólnotą lokalną, Modlitwa w ciągu dnia
9.00 Śniadanie
Według potrzeb pomoc w Kościele
13.00 Obiad
16.15 Msza św. wspólnotowa    
17.00  Nieszpory i Godzina czytań ( razem ze wspólnotą lokalną )
17.30 Kolacja
19.00- 20.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
20.00 Rekreacja ( razem ze wspólnotą lokalną )
21.00 Kompleta

18.  
Ponieważ jednym z głównych celów romitorium jest modlitwa za Prowincję, bracia:
 - codziennie będą modlić się za jedną ze wspólnot w Prowincji
 - jeśli to będzie możliwe codziennie odprawią wspólnotową Mszę św. za wspólnotę za którą danego dnia się modlą
 - będą polecać w codziennej modlitwie: braci solenizantów,  dzieła prowadzone przez Prowincję, braci zmarłych oraz wszystkich polecających się ich modlitewnej pamięci

Wymiar wspólnotowy romitorium

19.
W świetle Reguły dla pustelni św. Franciszka bracia w romitorium prowadzą życie w małej wspólnocie
rodzinie.

20.
Zgodnie z Regułą dla pustelni w okresie co trzy tygodnie jeden z braci przyjmuje rolę Marty. Do jego obowiązków należy załatwianie wszystkich aktualnych spraw zewnętrznych romitorium. W czasie tego tygodnia może także opuścić romitorium celem apostolatu lub załatwienia swoich osobistych spraw.

21.
Wymiar wspólnotowo - rodzinny jest szczególnie podkreślony w następujących momentach:
 - posiłki są spożywane wspólnie (oprócz śniadania): w tym czasie bracia mogą ze sobą swobodnie rozmawiać, łącząc je z rekreacją
 - codzienna wspólna rekreacja
 - comiesięczna kapituła domowa

22.
Wszelkie zmiany dotyczące sposobu życia w romitorium są omawiane, przemyślane i postanawione w dialogu braterskim. Podkreśla się zachowanie atmosfery miłości, wolności i odpowiedzialności w odbywaniu kapituł domowych.

23.
Bracia w romitorium służą sobie nawzajem wszystkimi darami jakie posiadają, będąc w pełnej dyspozycyjności względem siebie i wspólnoty.

24.
Jeden z braci pełni posługę hebdomadarza, do którego należy przewodniczenie wspólnym modlitwom.

25.
Prace i posługi w romitorium bracia wykonują sami. Sprzątanie wyznaczonych rewirów odbywa się według cotygodniowych dyżurów.

26.
Romitorium jest samowystarczalne pod względem materialnym, to znaczy, że bracia utrzymują z własnej pracy i z ofiar.

27.  
Wspólnota romitoryjna opłaca wszystkie świadczenia na rzecz Kurii Prowincjalnej zgodnie z jej aktualną praktyką.

28.
Wspólnota romitoryjna po uzgodnieniu kwoty z gwardianem z Wielunia, każdego miesiąca pokrywa z własnych dochodów  koszty które klasztor poniósł dla jej utrzymania.

Wymiar apostolski romitorium

29.
Sposób życia braci w romitorium, tak jak całe życie Braci Mniejszych, ze swojej natury jest apostolskie. To wszystko, co dzieje się w romitorium, ma być przeniknięte modlitewną troską o dobro całego Kościoła i świata.

30.
Apostolat zewnętrzny, jest wykonywany w ramach sposobu życia romitorium, zawsze w taki sposób, aby zasadniczo nie naruszał podstawowego celu braci jakim jest modlitwa.

31.
Formy i zasady apostolatu

Gościnność
 -
romitorium jest otwarte na wszystkich braci, kapłanów i kleryków, którzy chcą bądź to odprawić swoje rekolekcje, bądź też pozostać dłuższy czas, zachowując sposób życia braci
 - bracia służą kierownictwem duchowym, konferencjami, posługą w konfesjonale względem tych, którzy przybywają do romitorium
 - bracia, będąc nadal w pełni członkami swej prowincji zakonnej, w pełnej dyspozycyjności otwierają się na potrzeby duchowe swych współbraci, przyjmując ich i przeprowadzając dla nich rekolekcje czy też dni skupienia, zarówno indywidualne jak i wspólnotowe

Apostolat poza romitorium.
 -
bracia mogą kilka razy w roku udać się poza romitorium, aby głosić rekolekcje, czy to ludowe czy też zamknięte, dla osób świeckich i konsekrowanych
 - wszystkie prace zewnętrzne są przyjmowane po wcześniejszym omówieniu ich we wspólnocie, i zawsze z zachowaniem głównego celu romitorium
 - jeśli zajdzie taka potrzeba, bracia mogą się udawać do klasztorów swojej Prowincji z posługą dla współbraci (dni skupienia, jednorazowe wykłady)

Inne formy apostolatu
 - romitorium służy pomocą w miejscowym kościele według zasad uzgodnionych z Gwardianem
 -  w romitorium znajduje się redakcja i wydawnictwo  Pism Urzędowych Prowincji
 -
romitorium służy pomocą Prowincjalnemu Postulatorowi

 - romitorium dokonuje zlecone tłumaczenia

Wieluń 2003

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego