KRONIKA - ROK 2011 - ROMITORIUM FRANCISZKAŃSKIE W JAWORZYNCE

Przejdź do treści

Menu główne:

KRONIKA - ROK 2011

Kronika

KRONIKA PUSTELNI NA ŚLIWKULI


ANNO DOMINI 2011


2011.01.01 O północy na modlitwie witamy i rozpoczynamy nowy Rok Pański. Oddajemy się Bożej Opatrzności. W dniu dzisiejszym o. Innocenty odprawia kolędę w naszym klasztorze w Cieszynie.

2011.01.09 O. Innocenty odprawia swoje czterdzieste urodziny. Z tej okazji z życzeniami odwiedziły go Siostry Elżbietanki z Jabłonkowa.

2011.01.14 Pan nam błogosławi i posyła braci. O. Antoni Rojek z Jerozolimy poprosił o rok szabatowy i jego część postanowił spędzić w naszej pustelni. Od samego początku jego pobyt wniósł do naszej malutkiej wspólnoty wiele pogody, ale i konkretnej pomocy. O. Antoni zdeklarował się, iż będzie w naszej pustelni pełnił funkcję palacza.

2011.01.16 O. Syrach już tradycyjnie jedzie do Klarysek w Terni a o. Innocenty zastępuje ks. Proboszcza na Stecówce.

2011.01.23 O. Innocenty rozpoczyna głoszenie rekolekcji dla Sióstr Franciszkanek szpitalnych w Ołdrzychowicach. Jak zwykle wyjeżdża na rekolekcje przygotowany i zaopatrzony w różne pomoce dla sióstr.

2011.02.05 W pustelni na swoim dniu skupienia przebywała dziewica konsekrowana Wanda Kiełbasa z Orzesza. Jej pobyt też tradycyjnie odznaczył się zimowymi kłopotami z samochodem.

2011.02.13 Pojechaliśmy do Trzyńca, aby poświęcić zakład fryzjerski po. Iwony Kohut z Istebnej. Jesteśmy bardzo zaprzyjaźnieni z jej rodziną a pani Iwona nieodpłatnie dba o nasze głowy.

2011.03.09 Popielec. W tym roku wyjątkowo zaczyna się bardzo późno Wielki Post. Jak zwykle spowiadamy i posypujemy popiołem w Koniakowie. Korzystając z tego, że o. Antoni jest na miejscu możemy więcej niż zwykle wygłosić rekolekcji wielkopostnych. Rozpoczynają się serie: o. Syrach w Jaśkowicach a o. Innocenty w Chorzowie Maciejkowicach. O. Antoni, pomimo swojego stanu zdrowia zgodził się i przyjął posługę kaznodziei pasyjnego w Koniakowie.

2011.04.09 O. Innocenty rozpoczyna głoszenie rekolekcji w Istebnej. Do pustelni przyjechał o. Błażej Sekula z prowincji św. Franciszka, aby w wspólnie z o. Syrachem wygłosić Misje Święte w Koniakowie.    

2011.04.15 Koniec Misji w Koniakowie. Był to czas bardzo owocny duchowo. Razem z o. Błażejem byliśmy świadkami bardzo obfitego wylewania łask na parafian z Koniakowa. Życzeniem ks. Proboszcza było, aby po misjach powstał w parafii III Zakon św. Franciszka, o co z ambony zabiegaliśmy przez całe Misje. Pomimo zmęczenia o. Syrach pojechał na jeszcze jedna serię rekolekcji do Brennej Leśnicy a o. Innocenty na Stecówkę.

2011.04.20 O. Antoni na prośbę o. Gwardiana z Panewnik udał się do naszego głównego klasztoru, aby służyć pomocą w konfesjonale w okresie Wielkiego Tygodnia. Wielki tydzień przeżywamy nieco rozdzieleni. O. Syrach w Koniakowie, o. Antoni w Panewnikach a o. Innocenty w Ciężkowicach.

2011.04.25 W poniedziałek wielkanocny świętujemy już wszyscy razem imieniny u ks. Dziekana  a konwent w dniu następnym na Stecówce.

2011.04.26 Do naszej pustelni przybywają dwie nowicjuszki z Jabłonkowa, aby u nas przygotować się do swojej pierwszej profesji. Tym przygotowaniom przewodniczy o. Syrach.

2011.05.03 O. Innocenty głosi kazania odpustowe na Zapasiekach.

2011.05.07 Pierwsze spotkanie III Zakonu w Koniakowie. Przyszło około 60 osób. Po ustaleniach z księdzem Proboszczem. Program spotkań będzie zawsze następujący: o 17.00 Msza za tercjarzy w kaplicy w. Maksymiliana a potem konferencja i spotkanie formacyjne.

2011.05.16 Żegnamy o. Antoniego. Bogu dziękujemy za to, ze dał nam tak wspaniałego Brata. Gorliwego na modlitwie i ofiarnego w posłudze. Był dla nas ogromnym darem i ubogaceniem. Niech Pan Mu błogosławi w jego posłudze w Ziemi Świętej, gdzie już wkrótce powróci.

2011.05.26 Sesja naukowa w Panewnikach, dotycząca najnowszej historii naszej Prowincji. Referat o konwencie panewnickim w czasach komunistycznych wygłosił o. Syrach. Sesja była bardzo udana.

2011.05.29 O. Syrach jedzie do Leżajska na kapitułe prowincji Niepokalnego Poczęcia, gdzie ma Ojcom Kapitulnym głosić krótkie nauki przed sesjami plenarnymi.

2011.06.01 Naszą pustelnię odwiedziło 30 braci juniorystów z naszej konferencji West Slavika. Była i modlitwa i wspólny grill.

2011.06.22 Uczestniczymy w poświęceniu i otwarciu boiska Orlik w Istebnej. Dzień później w Boże Ciało o. Innocenty pomaga na Stecówce a o. Syrach w Koniakowie.   

2011.06.23 Udaliśmy się na wspólnotówkę w Pieniny. Były piękne przeżycia na przełomie Dunajca i dobry obiad w Szczawnicy.

2011.06.30 Kolejny grill w pustelni. Tym razem KIK z Cieszyna.

2011.08.01 Wakacje upływają nam bardzo spokojnie. Poza zastępstwem na Stecówce praktycznie nie mamy żadnych zewnętrznych obowiązków. Natomiast w pustelni mamy wielu rekolektantów i odwiedzających. Warty odnotowania jest pobyt o. Daniela i o. Medarda, którzy kiedyś przebywali w pustelni, jako klerycy.

2011.08.12 O. Inncenty obchodzi swoje imieniny i nagle w godzinach popołudniowych odwiedził nas ks. Arcybiskup Damian Zimoń. Po braterskim spotkaniu udzielił nam swego błogosławieństwa i pasterskiej zachęty.

2011.09.10 Na kilka dni przyjechał do nas br. Gaudenty Fedorczyk, aby się bezpośrednio przygotować przed swoja profesja uroczystą.

2011.10-01 Imieniny o. Syracha a potem odpust dla kapłanów z naszego dekanatu. Frekwencja na tych dwóch wydarzeniach nam dopisała a stronę kulinarną zapewniły Siostry Boromeuszki z Ustronia i p. Jadzia Juroszek z siostrzenicą Darią z Istebnej.

2011.10.05 Inauguracja w naszym Seminarium. O. Syrach w tym roku ma podwójną ilość godzin, za o. Klemensa. W porozumieniu z o. Rektorem udało się skumulować wykłady w jednym semestrze, zawsze w środę.

2011.10.07 O. Syrach wygłosił dla gwardianów z naszej konferencji w Kalwarii referat na temat kapituł domowych.

2011.10.23 Swoje rekolekcje odprawiają u nas ks. Ambroży Siemianowski z Jaśkowic, p. Jadwiga Juroszek z Istebnej i Andrzej z Poznania.

2011.11.04 Ciąg dalszy indywidualnych rekolekcji w pustelni. Tym razem są to Matka Helena Antoninka z Wielunia i ks. Adam Pukocz. Zaczynamy już grzać na groszek. Okazało się, że mamy zepsuty sterownik. Po naprawie, piec ruszył i grzeje!

2011.11.27 Pierwsza niedziela Adwentu. W naszej pustelni już cicho i pusto. Chcemy jak najlepiej przygotować się na Boże Narodzenie. O. Syrach ma wygłosić rekolekcje dla SS. Boromeuszek w Siemianowicach i Mysłowicach a o. Innocenty w Ustroniu. Ponadto o. Syrach wygłosi referat o Maryi w Pismach św. Franciszka w Krakowie na sesji franciszkańskiej.

2011.12.22 Nagle zadzwonił ks. Dziekan ze smutną wiadomością, że zachorował proboszcz na Trzycatku i prosił, aby go zastąpić. Tak wiec trzeba było nieco pozmieniać plany i rozpocząć posługę u sąsiada. Razem wyspowiadaliśmy całą parafię a o. Syrach odprawi Pasterkę.

2011.12.24 Wigilię spędzamy ze wspólnotą w Cieszynie a pasterkę celebrujemy w Koniakowie i Trzycatku. Czas świąteczny jest dla nas bardzo spokojny. O. Syrach jedzie do swojego ojca Józefa, który świętuje 75 urodziny.  

2011.12.31 W ostatnim dniu roku dziękujemy za każdą łaskę i otrzymane dobro, ale także chcemy wynagrodzić za wszelkie braki i niedociągnięcia.   


Ciąg dalszy czytaj  Kronika - Rok 2012

Oglądaj w Galerii  Kronika - Wpisy Gości


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego