KRONIKA - ROK 2015 - ROMITORIUM FRANCISZKAŃSKIE W JAWORZYNCE

Przejdź do treści

Menu główne:

KRONIKA - ROK 2015

Kronika
KRONIKA PUSTELNNI NA ŚLIWKULI

ANNO DOMINI 2015 
 
2015.01.01           Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Nowy Rok. Podczas porannej świątecznej Eucharystii prosiliśmy dobrego Boga o obfite błogosławieństwo dla nas, dla wszystkich współbraci, krewnych, naszych fundatorów i dobrodziejów oraz dla wszystkich obecnych na Mszy św. Modliliśmy się również o pokój na świecie w Dniu Modlitw o Pokój.

 
 
2015.01.02           Pierwszy piątek miesiąca jest u nas nieodzownie związany z posługą konfesjonału w Koniakowie. Nie inaczej było i tym razem. Br. Innocenty i br. Boguchwał pojechali do Koniakowa na Godzinę Świętą.

 
 
2015.01.03           Dzisiaj w pierwszą sobotę miesiąca odbyło się w Domu Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie spotkanie opłatkowe wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Wzięli w nim udział wszyscy bracia naszej wspólnoty.

 
 
2015.01.04           Druga Niedziela Okresu Bożego Narodzenia. Na godzinę 11 br. Boguchwał pojechał do Hałcnowa na Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła. Wziął w nim również udział ks. Bp Ordynariusz Roman Pindel.

 
 
2015.01.05           Swój wyjazd pokolędowy rozpoczął dzisiaj br. Boguchwał

 
 
2014.12.06           Uroczystość Objawienia Pańskiego. Podczas rannej Mszy św. modliliśmy się w intencji śp. naszego sąsiada Jana Suszki.

 
 
2015.01.07           Br. Jarosłąw wcześnie rano pojechał do Ustronia do kardiologa aby założyć holter.

 
 
2015.01.08           Ponowny wyjazd br. Jarosława do Ustronia tym razem aby holter zdjąć. Potem jeszcze br. Jarosław pojechał do lekarza do Cieszyna.

 
 
2015.01.10           Wieczorem br. Innocenty spotkał się ze swoim kręgiem  Domowego Kościoła. Po południu miała miejsce kolejna kapituła domowa, pierwsza w tym roku. Kapituła zakończyła się modlitwą za zmarłych współbraci i błogosławieństwem udzielonym przez br. Innocentego.

 
 
2015.01.11           Niedziela Chrztu Pańskiego. Podczas rannej Eucharystii wspominaliśmy swój własny chrzest i modliliśmy się o wierność przyrzeczeniom chrzcielnym. O 12 br. Innocenty i br. Jarosław na dwa samochody wyjechali z koniakowskimi tercjarzami do Górek Wielkich na Adorację Żłóbka. Był na niej obecny również ks. Bp Ordynariusz Roman Pindel.

 
 
2015.01.12           Br. Innocenty pojechał do Jabłonkowa.

 
 
2015.01.13           Pojechaliśmy dzisiaj całą wspólnotą do Koszarawy aby przeprowadzić Kolędę w tamtejszym klasztorze. Br. Jarosław pojechał jeszcze do Ustronia na EKG wysiłkowe.

 
 
2015.01.14           Dzisiaj kolęda u nas. Posługę tę czynią bracia z Koszarawy oczywiście.

 
 
2015.01.15           Br. Jarosław pojechał na urodziny do mamy.

 
 
2015.01.16           Br. Boguchwał spotkał się dzisiaj ze swoim kręgiem Domowego Kościoła. Br. Innocenty wyjechał na swoje pokolędowe.

 
 
2015.01.18           Druga Niedziela Zwykła. Rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

 
 
2015.01.19           Na krótki dzień skupienia przyjechała p. Aleksandra Eysymontt.

 
 
2015.01.20           Z wyjazdu pokolędowego wrócił br. Innocenty.

 
 
2015.01.21           Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodził br. Jarosłąw. Modliliśmy się za niego podczas porannej Eucharystii, któ®a zgromadziła dość spory tłumek wiernych. Wszyscy zostali zaproszenia na kawałek tortu przygotowanego przez  p. Helenę Kohut i na filiżankę kawy bądź herbaty. Na obiad imieninowy zjechali bracia z Koszarawy, Jabłonkowa i Cieszyna.

 
 
2015.01.22           W porze obiadowej przyjechała do spowiedzi i na kierownictwo duchowe do br. Boguchwała p Alicja z Cieszyna. Wieczorem br. Innocenty wziął udział w spotkaniu dekanalnym w Koniakowie. Wygłosił na nim konferencję ascetyczną.

 
 
2015.01.23           Br. Boguchwał pojechał do Kamesznicy i do Żabnicy.

 
 
2015.01.25           Trzecia Niedziela Zwykła. Nic specjalnego się nie działo ;-)

 
 
2015.01.26           Dzisiaj odnowiliśmy ubezpieczenie żółtej Pandy u p. Małgosi Michałek w Koniakowie.

 
 
2015.01.27           Dzisiaj na swoje pokolędowe wyjechał br. Jarosław.

 
 
2015.01.31           Br. Innocenty pojechał dzisiaj do Bystrej k/ Bielska-Białej aby tam w domu Sióstr Jadwiżanek przeprowadzić pierwszą serię rekolekcji zakonnych dla sióstr.
 

 
2015.02.01           Czwarta Niedziela Zwykła. Br. Jarosłąw prosto z wyjazdu pokolędowego pojechał do naszego klasztoru w Chorzowie w którym wziął udział w spotkaniu kwinkwenalnym. Po rannej Mszy św. w naszej domowej kaplicy udzieliliśmy wiernym tradycyjnego błogosławieństwa św. Błażeja z racji na przypadające 3 lutego jego wspomnienie.

 
 
2015.02.02           Dzisiaj rano odprawiliśmy Mszę św. za naszego zmarłego sąsiada p. Jana Suszkę. Dzisiaj właśnie przypada pierwsza rocznica Jego Śmierci. Po Mszy chwilę wspominaliśmy dobre chwile z nim spędzone.

 
 
2015.02.03           Na kilka dni skupienia przyjechał p. Mariusz Kieś z Rydułtów.

 
 
2015.02.04           Ze spotkania kwinkwenalnego powrócił br. Jarosław.

 
 
2015.02.05           Z racji wspomnienia św. Agaty podczas porannej Mszy św. poświęciliśmy Chleb, sól i wodę. Br. Boguchwał wieczorem miał mały maraton: najpierw pojechał na 16 do Koniakowa na spowiedź dzieci i młodzieży gimnazjalnej, następnie celebrował tam Mszę św. a następnie jeszcze poszedł spowiadać do Domu Rekolekcyjnego Emaus. Wieczorem z Bystrej wrócił br. Innocenty. Wyjechał p. Mariusz Kieś.

 
 
2015.02.06           Br. Innocenty pojechał do Ustronia aby wyspowiadać Siostry Boromeuszki oraz skserować materiały dla Sióstr Jadwiżanek. Po południu przyjechała p. Wanda Kiołbasa na swoje tradycyjne dni skupienia.

 
 
2015.02.07           Po obiedzie br. Innocenty pojechał na drugi turnus rekolekcji dla Sióstr Jadwiżanek. Tym razem odbywa się on w domu prowincjalnym w Katowicach Bogucicach. W jego zastępstwie br. Boguchwał poprowadził comiesięczne spotkanie wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Koniakowie.

 
 
2015.02.08           Piąta Niedziela Zwykła. Po obiedzie wyjechała p. Wanda Kiołbasa.

 
 
2015.02.09           Na kilka dni przyjechał do nas nasz współbrat z Panewnik, br. Hieronim.

 
 
2015.02.10           Br. Boguchwał pojechał dzisiaj do Istebnej aby u Sióstr Służebniczek celebrować sakrament pokuty i odprawić Mszę św.

 
 
2015.02.11           Br. Jarosław pojechał do Cieszyna do lekarza. Zabrał ze sobą br. Hieronima który zakończył u nas swoje skupienie.

 
 
2015.02.13           Br. Boguchwał udał się dzisiaj do Kamesznicy i Żabnicy.

 
 
2015.02.14           br. Boguchwał wyjątkowo pojechał do Cieszyna na Dzień Skupienia. Z Katowic Bogucic wrócił br. Innocenty. Br. Jarosław zajmował się grupą młodzieży, która z własnym księdzem zagościła rano w naszych progach.

 
 
2015.02.15           Szósta Niedziela Zwykła. Rozpoczęło się nabożeństwo 40to godzinne co oznacza że okres Wielkiego Postu już za pasem.

 
 
2015.02.16           Br. Jarosław oddał dzisiaj żółtą Pandę do przeglądu do p. Marcina Gazurka do Istebnej.

 
 
2015.02.17           Ponownie w naszej wspólnocie odbyliśmy krótką kapitułę domową. Kapituła zakończyła się modlitwą za zmarłych współbraci i błogosławieństwem udzielonym przez br. Innocentego

 
 
2015.02.18           Środa Popielcowa. Rozpoczęliśmy Wielki Post. Najpierw u siebie w naszej kaplicy domowej a następnie wieczorem w Koniakowie w osobie br. Innocentego posypywaliśmy głowy popiołem i wzywaliśmy do nawrócenia i uwierzenia w Ewangelię. Po obrzędach w Koniakowie br. Innocenty spotkał się ze swoim kręgiem Domowego Kościoła. Br. Boguchwał Rozpoczął rekolekcje parafialne na Trzycatku.

 
 
2015.02.19           Br. Innocenty pojechał do Katowic do Ortopedy.

 
 
2015.02.20           Poranną Drogę Krzyżową w naszej kaplicy poprowadził br. Jarosław. Wieczorem już po zakończeniu rekolekcji na Trzycatku br. Boguchwał spotkał się ze swoim kręgiem Domowego Kościoła.

 
 
2015.02.22           Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu. Br. Innocenty pojechał na kolejny ostatni już turnus Kapucyńskiej Szkoły dla Spowiedników.

 
 
2015.02.27           Dzisiejszą Drogę Krzyżową w naszym Domu poprowadził ponownie br. Jarosław. Br. Boguchwał pojechał do Kamesznicy i do Żabnicy.

 
 
2015.02.28           Br. Jarosław udał się do Istebnej do okulisty. Br. Innocenty wrócił ze Skomielnej Czarnej, ze Szkoły dla Spowiedników z dyplomem i odznaką jej ukończenia.
 

 
2015.03.01           Druga Niedziela Wielkiego Postu. Br. Boguchwał rozpoczął dzisiaj rekolekcje parafialne w Lalikach.

 
 
2015.03.02           Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodzi br. Symplicjusz Sobczyk. Po wiosennej kapitule jest przeniesiony z Cieszyna do Jabłonkowa więc właśnie tam udaliśmy się dzisiaj wieczorem z życzeniami i na rekreację.

 
 
2015.03.04           Dzisiaj w Koniakowie miało miejsce ważne wydarzenie, mianowicie Peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży, Krzyża oraz ikony Matki Bożej Salus Popoli Romani. O 17 miało miejsce uroczyste przywitanie w którym wziął udział ks. Bo Emeryt Tadeusz Rakoczy, który celebrował uroczystą Mszę św. Wzięli w niej udział wszyscy kapłani dekanatu. Z naszej wspólnoty byli obecni br. Innocenty i br. Jarosław. Po Mszy św. ks. Dziekan Jerzy Kiera zaprosił nas na kolację.

 
 
2015.03.05           Ciąg dalszy peregrynacji w Koniakowie. O 11 br. Innocenty wziął udział w nabożeństwie dla chorych z namaszczeniem. Potem poprowadził adorację wraz ze wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Po południu w peregrynacji wziął udział br. Boguchwał i on też odprawił wieczorną Mszę św. szkolną w Koniakowie.

 
 
2015.03.06           Poranną Drogę Krzyżową poprowadził br. Jarosław. Po niej zaraz pojechał do lekarza. Br. Innocenty i br. Boguchwał tradycyjnie pojechali do Koniakowa.

 
 
2015.03.07           Odwiedził nas dzisiaj p. Eugeniusz Popenda z Chorzowa. Wieczorem br. Innocenty wziął udział w spotkaniu wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 
 
2015.03.08           Trzecia Niedziela Wielkiego Postu. Dzień Kobiet. Choć to niezbyt kościelne święto to jednak modliliśmy się dzisiaj w intencji wszystkich kobiet. Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni do Koniakowa na obiad do p. Nyczów z okazji 80-rocznicy urodzin Babci.

 
 
2015.03.09           Br. Innocenty pojechał dzisiaj do sióstr do Jabłonkowa.

 
 
2015.03.11           Po trzech miesiącach oczekiwania dzisiaj br. Innocenty dostał się w końcu do lekarza ortopedy. Potem pojechał do Krakowa aby w Kurii Archidiecezjalnej odebrać Relikwie św. Jana Pawła II. Okazuje się że mamy teraz dwie sztuki. Dla jednych relikwiarz zrobił p. Paweł Jałowiczor z Trzycatka a dla drugich p. Stanisław Zowada z Koniakowa z Koniakowa. Proste, drewniane w formie krzyża z napisem Totus Tuus.

 
 
2015.03.13           Br. Boguchwał pojechał dzisiaj do Kamesznicy i do Żabnicy.

 
 
2015.03.15           Czwarta Niedziela Zwykła. Br. Innocenty miał dzisiaj jechać wygłosić rekolekcje zakonne do Leżajska ale zostały one odwołane z racji na zbyt mało zgłoszonych współbraci.

 
 
2015.03.16           Dzisiaj skorzystaliśmy z zaproszenia na kolację do p. Dagmary Czubajowej.

 
 
2015.03.18           Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodzi br. Boguchwał. Modliliśmy się za niego podczas porannej Eucharystii. Po Mszy św. odbyła się tradycyjna rekreacja z wiernymi. Na obiad przyjechali współbracia z Cieszyna, Jabłonkowa i Koszarawy.

 
 
2015.03.19           Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP. Dzisiaj swoje imieniny obchodzi p. Józef Sikora, fundator naszej pustelni. Pojechaliśmy na Beskid do Jego pizzerii z życzeniami. Wieczorem br. Boguchwał pojechał na spotkanie modlitewne wspólnoty Ogień Boży.

 
 
2015.03.20           Drogę Krzyżową poprowadził rano br. Jarosław. Wieczorem br. Boguchwał spotkał się ze swoim kręgiem Domowego Kościoła.

 
 
2015.03.21           Z okazji imienin przyjechali dzisiaj do br. Boguchwała mama i rodzina.

 
 
2015.03.22           Piąta Niedziela Wielkiego Postu. Br. Boguchwał rozpoczął dzisiaj głoszenie rekolekcji parafialnych i zakonnych w Jaworzynce na Groniu. Br. Innocenty pomagał spowiadać w Koniakowie bo tam też rozpoczęły się rekolekcje.

 
 
2015.03.24           Narodowy Dzień Życia. Modliliśmy się dzisiaj za wszystkich nienarodzonych, zwłaszcza za tych, których życie jest zagrożone. Również za wszystkich starszych i chorych o zachowanie godności ich życia przez najbliższych i przez rządzących.

 
 
2015.03.25           Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zakończyły się rekolekcje w Trójwsi.

 
 
2015.03.26           Po raz kolejny spotkaliśmy się dzisiaj na bardzo krótkiej kapitule domowej. W związku z zapowiedzianymi przenosinami br. Jarosława oraz z wyjazdem pielgrzymkowym do Fatimy br. Boguchwała trzeba było zmodyfikować grafik wyjazdów rekolekcyjnych i urlopowych. Br. Boguchwał odbędzie swoje rekolekcje zakonne w ramach wyjazdu pielgrzymkowego natomiast br. Jarosław pojedzie na rekolekcje do Wielunia w dniach od 27 kwietnia do 1 maja. Kapituła zakończyła się modlitwą za zmarłych współbraci i błogosławieństwem udzielonym przez br. Innocentego. Wieczorem br. Innocenty spotkał się ze swoim kręgiem Domowego Kościołą.

 
 
2015.03.27           Drogę Krzyżową poprowadził dzisiaj br., Jarosław. Br. Boguchwał pojechał do Kamesznicy i do Żabnicy do sióstr.

 
 
2015.03.29           Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Podczas porannej Eucharystii poświęciliśmy naszym wiernym palmy. Na obiad zaprosiła nas p. Kaczmarzykowa z Koniakowa.

 
 
2015.03.30           Wielki Poniedziałek. Drogę Krzyżową poprowadził br. Innocenty. Po śniadaniu pojechał wyspowiadać siostry do Jabłonkowa.

 
 
2015.03.31           Wielki Wtorek. Drogę Krzyżową poprowadził br. Innocenty.
 

 
2015.04.01           Wielka Środa. Drogę Krzyżową poprowadził br. Innocenty. Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodzi br. Hugon Prochoń. Pojechaliśmy więc do Koszarawy złożyć mu życzenia i zjeść smaczny imieninowy obiad.

 
 
2015.04.02           Wielki Czwartek. Drogę Krzyżową poprowadził br. Innocenty. Po śniadaniu pojechał do Katowic do Ministra Prowincjalnego aby odebrać relikwie Krzyża Świętego. W zamian podarował Ministrowi Prowincjalnemu relikwie św. Jana Pawła II które otrzymaliśmy od ks. Arcybiskupa ze Lwowa. Wieczorem rozpoczęło się nasze posługiwanie w parafiach. Jak w ubiegłym roku br. Boguchwał pojechał do Jaworzynki na Groń a br. Innocenty do Koniakowa.

 
 
2015.04.03           Wielki Piątek. Drogę Krzyżową poprowadził br. Innocenty. br. Boguchwał pojechał do Jaworzynki na Groń a br. Innocenty do Koniakowa. W południe br. Innocenty pojechał rozwieźć życzenia do okolicznych parafii.

 
 
2015.04.04           Wielka Sobota. Krzyżową poprowadził br. Innocenty. br. Boguchwał pojechał do Jaworzynki na Groń a br. Innocenty do Koniakowa. przed południem br. Innocenty pojechał do Ustronia do Sióstr Boromeuszek aby je wyspowiada. Przywiózł jak zwykle wiele różnych podarków.

 
 
2015.04.05           Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Obchodziliśmy ją uroczyście w naszej kaplicy zakonnej wraz ze wszystkimi stałymi bywalcami naszych nabożeństw z okolicznych parafii. Po uroczystej Eucharystii nastąpiło uroczyste śniadanie wielkanocne. Po nim br. Innocenty i br. Jarosław pojechali do swoich rodzin.

 
 
2015.04.06           Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy. Br. Boguchwał pojechał dzisiaj do domu rodzinnego. Wieczorem zaś pojechał od razu do Cieszyna aby, jak było to ustalone wcześniej, zastąpić braci tamtejszej wspólnoty, którzy wyjechali na wspólnotówkę.

 
 
2015.04.07           Wtorek w Oktawie Wielkanocy. Br. Boguchwał dalej w Cieszynie. Pozostanie tam aż do czwartkowego południa. W domu pozjadaliśmy wszystkie resztki świąteczne plus żur który otrzymaliśmy od p. Dagmary Czubajowej.

 
 
2015.04.08           Środa w Oktawie Wielkanocy. Czas błogiego poświątecznego odpoczynku.

 
 
2015.04.09           Czwartek w Oktawie Wielkanocy. Dzisiaj w naszym dekanacie odbył się tradycyjny Konwent Wielkanocny, czyli doroczne spotkanie kapłanów. Modliliśmy się tym razem w parafii na Trzycatku. Prosto na Konwent wrócił z Cieszyna br. Boguchwał. Wieczorem przyjechał do nas na kilka dni br. Antoni Rojek z Ziemi Świętej.

 
 
2015.04.10           Br. Boguchwał pojechał do Kamesznicy i do Żabnicy. Br. Jarosław pojechał do Pragi czeskiej aby negocjować z siostrami benedyktynkami ewentualną możliwość ofiarowania nam samochodu.

 
 
2015.04.11           Br. Boguchwał pojechał dzisiaj do Katowic-Panewnik na święcenia kapłańskie naszych braci. Br. Innocenty tradycyjnie w pierwszą sobotę miesiąca spotkał się ze wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Koniakowie.

 
 
2015.04.12           Druga Niedziela Wielkanocna i Uroczystość Miłosierdzia Bożego. Z Pragi czeskiej wrócił br. Jarosław.

 
 
2015.04.13           Br. Jarosław pojechał do Istebnej do dentysty. Odwiedził nas br. Jan Kolasa z Austrii, z Bezau, miejsca gdzie ma trafić br. Jarosław. Okazało się że załatwił br. Jarosławowi od jutra kurs języka niemieckiego w Istebnej, za który będzie płacić wspólnota z Bezau.

 
 
2015.04.14           O 9 rano br. Jarosłąw rozpoczął swoją reedukację jęz. niemieckiego ;-) Na obiad zaprosił nas p. Paweł Jałowiczor z Trzycatka. Były smakowite placki na blasze J Wieczorem podjechał do nas p. Jarosław Dymarek i naprawił psującą się pompę.

 
 
2015.04.15           Dzisiaj pojechaliśmy do Koszarawy na Dzień Skupienia. Br. Jarosław dotarł do nas po wcześniejszej wizycie u dentysty.

 
 
2015.04.16           Br. Jarosław odbył kolejną lekcję jęz. niemieckiego.

 
 
2015.04.18           W dniu dzisiejszym br. Boguchwał wyjechał na dwutygodniową pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych Europy zachodniej.

 
 
2015.04.19           Trzecia Niedziela Wielkanocna. Pojechaliśmy dzisiaj na obiad do p. Legierskich na Kadłuby-Osiedle w Koniakowie. Po obiedzie br. Jarosław pojechał na prymicje do br. Kolumbana z którym wyjeżdża i z którym przyjdzie mu współpracować w Bezau.

 
 
2015.04.20           Kolejne lekcje br. Jarosława.

 
 
2015.04.22           Br. Innocenty pojechał do Katowic na spotkanie przełożonych. Naszą wspólnotę odwiedziły na kilka dni p. Sabina Sąder i p. Maria Branny. Ze względu że w domu nie było kapłana pojechali wszyscy na wieczorną Mszę św. do Koniakowa.

 
 
2015.04.24           Kolejny dzień nauki niemieckiego br. Jarosława. Dzisiaj wyjechały p. Sabina Sąder i p. Maria Branny. Wyjechał również br. Jarosław na swój urlop.

 
 
2015.04.26           Czwarta Niedziela Wielkanocna. Dzień błogosławionego odpoczynku.

 
 
2015.04.27           Br. Innocenty po rannej Mszy św. pojechał wyspowiadać siostry do Jabłonkowa i do Ustronia.

 
 
2015.04.29           Br. Innocenty przeprowadził dzisiaj wyjątkowo dzień skupienia dla Sióstr Elżbietanek w Cieszynie przed ich Kapitułą wyborczą. Po wieczornej Mszy św. skorzystał z zaproszenia na kolację p. Elżbiety Niewiadomskiej, szefowej istebniańskiego GOK-u.

 
 
2015.04.30           Dzisiaj rozpoczęła się kapituła wyborcza u Sióstr Elżbietanek w Cieszynie. Podczas porannej Eucharystii modliliśmy się o błogosławiony jej przebieg. Wieczorem br. Innocenty pojechał do Koniakowa spowiadać dzieci i młodzież gimnazjalną.

 
 
2015.05.01           Br Innocenty rozpoczął dzisiaj miesiąc maryjny nabożeństwem po Mszy św. porannej. Wieczorem pojechał do Koniakowa na Godzinę Świętą a po niej do p. Antoniny Roszkowskiej aby wyspowiadać i wykomunikować jej mamę i tatę. Wieczorem wrócił z urlopu br. Jarosłąw. Przed nim ostatni miesiąc przygotowań do wyjazdu do Austrii.

 
 
2015.05.02           Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodził br. Antonin Brząkalik nasz Minister Prowincjalny. Br. Innocenty i br. Jarosław udali się w porze obiadowej z życzeniami do Katowic. Wieczorem przyjechała p. Wanda Kiołbasa na swoje tradycyjne dni skupienia. Otrzymaliśmy też wiadomość iż kapituła Elżbietanek w Cieszynie wybrała na nową Matkę Generalną dotychczasową wikarię s. M. Karolinę Podruczny. Niech jej Pan błogosławi w posłudze siostrom.

 
 
2015.05.03           5 Niedziela Wielkanocna. Bladym świtem z pielgrzymki wrócił br. Boguchwał. Przywiózł ze sobą morze wspomnień i hektolitry wody z Lourdes.

 
 
2015.05.04           Z racji na przypadającą wczoraj Niedzielę Wielkanocną Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostało przeniesione na dzisiaj. Br. Boguchwał pojechał do Kamesznicy i do Żabnicy. Po obiedzie wyjechała p. Wanda a przyjechał br. Dorian Plas, który chce u nas odprawić swoje rekolekcje zakonne i w ten sposób przygotować się do swojego wyjazdu na misje do Afryki.

 
 
2015.05.05           Dzisiaj przeprowadziliśmy kolejną kapitułę domową. W ramach wolnych głosów br. Innocenty poinformował iż zakończył formację w Kapucyńskiej Szkole dla Spowiedników i uzyskał odpowiedni dyplom potwierdzający ten fakt. Br. Boguchwał podzielił się wrażeniami z odbytej pielgrzymki do miejsc świętych Europy Zachodniej: Lourdes, Fatimy, Santiago di Compostela, Montserrat i in. Br. Innocenty poinformował współbraci o wynikach wyborów kapituły Sióstr Elżbietanek w Cieszynie. nową Matką Generalną została dotychczasowa Wikaria, s. Karolina, a na urząd Wikarii siostry wybrały s. Urszulę. Kapituła zakończyła się modlitwą za zmarłych współbraci i błogosławieństwem udzielonym przez br. Innocentego.

 
 
2015.05.06           Dzisiaj odwiedził nas br. Serafin Sputek, proboszcz naszej parafii w Rybniku Centrum. Przyjechał wraz z grupą charytatywną w liczbie 12 osób. Zrobili sobie u nas dzień skupienia zakończony spotkaniem przy grillu.

 
 
2015.05.09           Z racji pierwszej soboty miesiąca br. Innocenty spotkał się z koniakowską wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 
 
2015.05.10           Szósta Niedziela Wielkanocna. Odwiedziły nas dzisiaj panie ze wspólnoty Ogień Boży.

 
 
2015.05.11           Dzisiaj przeprowadziliśmy u nas dzień skupienia. Tradycyjnie obecni byli również bracia z Koszarawy Bystrej.

 
 
2015.05.12           Br. Innocenty pojechał dzisiaj do Bystrej koło Bielska-Białej aby rozpocząć kolejną serię rekolekcji zakonnych dla Sióstr Jadwiżanek. Br. Boguchwał pojechał wieczorem na Zapasieki aby poprowadzić procesję do krzyża z racji na Dni Krzyżowe.

 
 
2015.05.14           Przyjechała dzisiaj do nas s. Anastazja, Elżbietanka z Wrocławia.

 
 
2015.05.15           Br. Boguchwał pojechał do Kamesznicy i do Żabnicy.

 
 
2015.05.17           Siódma Niedziela Wielkanocna i Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Odpust w Istebnej. Br. Boguchwał i br. Jarosław pojechali na odpustowy obiad.

 
 
2015.05.19           Ostatnie godziny kursu jęz. niemieckiego br. Jarosława. I ostatnie pakowanie.

 
 
2015.05.20           Dzisiaj świętowaliśmy w Katowicach Panewnikach 160 lecie powstania naszej Prowincji zakonnej. Z tej okazji bracia zgromadzili się na Kapitule Namiotów. Potrwa ona do jutra. Wzięli w niej udział wszyscy bracia naszej wspólnoty. Br. Jarosław i br. Boguchwał pojechali z domu a br. Innocenty z Katowic Bogucic gdzie prowadzi rekolekcje dla tegorocznych jubilatek Sióstr Jadwiżanek. Br. Innocenty podczas Kapituły świętuje 25 rocznicę rozpoczęcia nowicjatu.

 
 
2015.05.22           Odwiedził nas dzisiaj br. Syrach który celebrował Mszę św. za swoich znajomych.

 
 
2015.05.23           Odwiedziła nas dzisiaj grupa młodzieży ze wspólnoty Zacheusz z naszego klasztoru w Chorzowie Klimzowcu pod wodzą br. Samuela Kukiełki. Br. Jarosław pojechał w odwiedziny do znajomych do Dzięgielowa.

 
 
2015.05.24           Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Br. Boguchwał głosi dzisiaj słowo Boże na odpuście w Lalikach. Br Innocenty wieczorem wróćił z rekolekcji i z jubileuszu z Bogucic. Br. Jarosław pojechał do Sióstr do Jabłonkowa.

 
 
2015.05.25           Br. Innocenty i br. Jarosław pojechali dzisiaj do Wisły i Cieszyna aby pozamykać wszystkie pełnomocnictwa dla br. Jarosława w związku z jego wyjazdem do Austrii.

 
 
2015.05.26           Z okazji Dnia Matki br. Innocenty celebrował dzisiaj Mszę św. w intencji naszych rodziców, żywych i zmarłych. Ok. 14 przyjechali goście do br. Jarosława a wieczorem przyjechała s. Kamila z Ołdrzychowic Kłodzkich na dzień skupienia.

 
 
2015.05.29           Br. Boguchwał pojechał dzisiaj do Kamesznicy i do Żabnicy. Br. Innocenty wieczorem spotkał się ze swoim kręgiem Domowego Kościoła w Istebnej.

 
 
2015.05.30           Rekreacja pożegnalna br. Jarosława. Fundatorem pizzy był jak zwykle fundator naszej Pustelni, p. Józef Sikora z Beskidu.

 
 
2015.05.31           Uroczystość Najświętszej Trójcy. Ta ostatnia niedziela... chciałoby się zaśpiewać br. Jarosławowi. Na pożegnalną Mszę św. przyszło dzisiaj rano bardzo wielu wiernych, przyjaciół naszej wspólnoty. Każdy chciał się osobiście pożegnać z br. Jarosławem i podziękować mu za wszelkie dobro, jakim każdego dnia od początku swego pobytu w Pustelni obdarzał wszystkich. Na specjalne jego życzenie br. Innocenty przygotował śląski obiad: rosół z makaronem, rolada, modro kapusta, kluski biołe i czorne J Wieczorem przyjechał busem br. Kolumban i po spakowaniu rzeczy br. Jarosława i po udzieleniu mu przez br. Innocentego błogosławieństwa br. Jarosław opuścił progi naszego Romitorium.  Zamknął się jakiś kolejny etap historii naszego Domu.
 

 
2015.06.01           Dzień Dziecka. Modlimy się za wszystkie dzieci aby ich życie przebiegało w pokoju. Br. Innocenty pojechał do Cieszyna i do Ustronia aby wyspowiadać Siostry. Br. Boguchwał poprowadził Dzień Skupienia dla pierwszej grupy braci z Cieszyna. Rozpoczęliśmy również tradycyjne nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Jezusowego. Polega ono na odmówieniu w ramach dziękczynienia po komunii litanii.

 
 
2015.06.02           Br. Innocenty pojechał do Katowic do firmy Adatto po baner z krucyfiksem z San Damiano. Dzisiaj też otrzymaliśmy od p. Bogdana z Jasnowic baner z Najświętszym Sercem Pana Jezusa .

 
 
2015.06.03           Dzisiaj do południa br. Boguchwał przeprowadził Dzień Skupienia dla drugiej grupy braci z Cieszyna. Wieczorem razem z br. Innocentym pojechał do Koniakowa spowiadać dzieci i młodzież gimnazjalną.

 
 
2015.06.04           Uroczystość Najświętszych Ciała i Krwi Chrystusa. Podobnie jak w roku ubiegłym tak i w tym br. Boguchwał wziął udział w uroczystościach w Jaworzynce natomiast br. Innocenty w Koniakowie.

 
 
2015.06.06           Br. Innocenty pojechał dzisiaj na spotkanie z koniakowską wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 
 
2015.06.07           Dziesiąta Niedziela Zwykła. Podobnie jak w zeszłym roku tak i w tym wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z Koniakowa spotkała się dzisiaj na rekreacji przy naszym grillu. Przyjechało ok. 30 osób. Wieczorem pojechaliśmy do Cieszyna na rekreację z okazji imienin br. Efraima Kostrzewy.

 
 
2015.06.08           Dzisiaj naszą wspólnotę odwiedził nasz brat biskup Zbigniew Kusy. Jest on koadiutorem diecezji Kaga-Bandoro w Republice Centralnej Afryki. Święcenia otrzymał w zeszłym roku dokładnie w Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Zrobił sobie w naszej Pustelni dzień skupienia.

 
 
2015.06.10           Dzisiaj pojechaliśmy do Koszarawy na nasz Dzień Skupienia. Poprowadził go br. Ludwik Bujok.

 
 
2015.06.11           Br. Boguchwał pojechał dzisiaj do Kamesznicy i do Żabnicy aby wyspowiadać siostry. Około obiadu przyjechały do nas na 4 dniowe rekolekcje dwie panie z Chorzowa. Obie lekarki: Beata Chwalba (Psychiatra) oraz Beata Reszka (Kardiolog)

 
 
2015.06.12           Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Br. Innocenty pojechał dzisiaj tylko do Żabnicy do Sióstr Albertynek.

 
 
2015.06.13           Br. Boguchwał za zgodą ks. Proboszcza Jerzego Kiery pojechał dzisiaj na Tyniok aby tam odprawić Mszę św. za „klan” Kukuczków.

 
 
2015.06.14           Jedenasta Niedziela Zwykła. Po obiedzie wyjechały panie Beaty. Przyjechali też goście do br. Boguchwała.

 
 
2015.06.15           Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodził br. Wit Chlondowski dlatego też pojechaliśmy z życzeniami na uroczysty obiad imieninowy. Wracając br. Innocenty pojechał do Jabłonkowa wyspowiadać siostry

 
 
2015.06.17           Br. Innocenty spotkał się dzisiaj e swoim kręgiem Domowego Kościoła.

 
 
2015.06.18           Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni na kolację do p. Roszkowskich.

 
 
2015.06.19           Br. Innocenty pojechał do Katowic do gastrologa. Br. Boguchwał spotkał się ze swoim kręgiem Kościoła Domowego.

 
 
2015.06.20           Br. Innocenty wyjechał dzisiaj na pielgrzymkę z koniakowską wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Pielgrzymka była do Matki Bożej Królowej Podhala Ludźmierza, i do Zakopanego: do Matki Bożej Częstochowskiej na Bachledówce i Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Br. Boguchwał spotkał się dzisiaj z Rycerzami św. Franciszka z Podlesia którzy przyjechali do nas na mały dzień skupienia. Zakończył się on rekreacją przy naszym grillu. Dzisiaj też czerwona Panda została dokładnie wyczyszczona przez naszą dobrodziejkę p. Annę Kilian z Koniakowa Matyski.

 
 
2015.06.21           Dzisiaj br. Innocenty reprezentował naszą wspólnotę na uroczystości jubileuszu 50-lecia urodzin bp. Wiesława Krótki OMI z Kanady. Jubileusz miał miejsce w rodzinnej parafii ks. Biskupa w Jaworzynce na Groniu. Kazanie wygłosił sam Jubilat. Br. Boguchwał pojechał do Lalik. Wieczorem zorganizowaliśmy spotkanie integracyjne przy naszym grillu czyli spotkanie z wiernymi którzy przychodzą w niedzielę i inne dni do naszej kaplicy na liturgię. Przybyło około 20 osób.

 
 
2015.06.23           Br. Innocenty pojechał do Ustronia do Sióstr Boromeuszek.

 
 
2015.06.24           Br. Innocenty spotkał się dzisiaj ze swoim kręgiem Domowego Kościoła. Było to spotkanie modlitewno-rekreacyjne, ostatnie przed wakacjami.

 
 
2015.06.25           Br. Innocenty pojechał do Krakowa na spotkanie z br. Czesławem Gnieckim w sprawie rekolekcji zakonnych w Leżajsku.

 
 
2015.06.26           Br. Boguchwał pojechał do Kamesznicy i do Żabnicy a br. Innocenty do Jabłonkowa.

 
 
2015.06.27           Br. Boguchwał pojechał dzisiaj do Siemianowic aby celebrować Mszę św. z okazji 30-rocznicy ślubu swojej siostry.

 
 
2015.06.28           Trzynasta Niedziela Zwykła i Odpust świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce na Groniu. Pojechaliśmy obaj na odpustowy obiad. Wieczorem br. Innocenty pojechał do Zabrza na dwa dni a potem zaczyna urlop.

 
 
2015.06.29           Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dzisiaj w naszej kaplicy podczas porannej Mszy św. celebrował Mszę św. ks. Henryk Waszut obchodząc w ten sposób kolejną rocznicę swoich święceń kapłańskich.

 
 
2015.06.30           Dzisiaj zakończyliśmy nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 

 
2015.07.03           Pierwszy piątek miesiąca. Br. Boguchwał pojechał dzisiaj do Koniakowa na Godzinę Świętą i aby wyspowiadać wiernych.

 
 
2015.07.04           W zastępstwie br. Innocentego br. Boguchwał pojechał dzisiaj na spotkanie z koniakowską wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 
 
2015.07.05           Czternasta Niedziela Zwykła. W zasadzie nic specjalnego się nie wydarzyło.

 
 
2015.07.06           Przyjechał p. Mariusz Kieś z Żoną. Chcą spędzić w naszej Pustelni kilka dni.

 
 
2015.07.07           Dzisiaj br. Boguchwał pojechał wieczorem do Jaworzynki aby pomóc w spowiadaniu uczestników letnich rekolekcji oazowych.

 
 
2015.07.11           Wyjechali p. Kieś.

 
 
2015.07.12           Piętnasta Niedziela Zwykła. Przyjechała s. Aleksandra Waliczek, Elżbietanka z Cieszyna, aby zrobić sobie u nas Dzień skupienia

 
 
2015.07.13           Przyjechała p. Wanda Kiołbasa , która ze swoją rodzoną siostrą spędzi u nas tydzień czasu, taki nieco wydłużony dzień skupienia.

 
 
2015.07.18           Wyjechała p. Wanda z siostrą.

 
 
2015.07.19           Szesnasta Niedziela Zwykła. Na swoje rekolekcje zakonne przyjechała Matka Karolina, przełożona generalna Sióstr Elżbietanek z Cieszyna.

 
 
2015.07.22           Br. Boguchwał pojechał do Istebnej do Sióstr Służebniczek z posługą konfesjonału.

 
 
2015.07.26           Siedemnasta Niedziela Zwykła. Wyjechała s. Karolina

 
 
2015.07.27           Na swoje trzydniowe rekolekcje kapłańskie przyjechał ks. Krzysztof Stala z Wodzisławia.

 
 
2015.07.31           Z urlopu powrócił br. Innocenty.
 

 
2015.08.01           Br. Innocenty pojechał do Jabłonkowa wyspowiadać siostry. Br. Boguchwał najpierw przeprowadził krótki dzień skupienia u Sióstr Służebniczek w Istebnej a potem kolejny raz spotkał się z koniakowską wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 
 
2015.08.02           Osiemnasta Niedziela Zwykła i w kościołach franciszkańskich Święto Matki Bożej Anielskiej. We wszystkich kościołach franciszkańskich oraz parafialnych Odpust Porcjunkuli. Br. Innocenty pojechał do Jabłonkowa aby tam wziąć udział w uroczystościach, którym przewodniczył ks. Bp. Franciszek Wacław Lobkowicz, Ordynariusz diecezji ostravsko-opavskiej.

 
 
2015.08.03           Br. Innocenty pojechał do Ustronia do Kserografu aby skserować materiały na rekolekcje u Sióstr Jadwiżanek.

 
 
2015.08.04           Br. Innocenty pojechał do Bystrej aby przeprowadzić rekolekcje zakonne u Sióstr Jadwiżanek. Wieczorem przyjechała na swoje rekolekcje zakonne s, Magdalena Mitek, Franciszkanka Misjonarka Maryi.

 
 
2015.08.07           Br. Boguchwał pojechał do Koszarawy aby wspomóc duszpastersko tamtejszą wspólnotę.

 
 
2015.08.09           S. Magdalena pożegnała nasz Dom i wróciła do swojej pracy.

 
 
2015.08.11           Br. Innocenty wróćił z rekolekcji w Bystrej. Po drodze zajechał do Ustronia aby wyspowiadać siostry Boromeuszki. Przywiózł stamtąd dary stołu na jutrzejszy obiad.

 
 
2015.08.12           Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodził br. Innocenty. Na Mszę św. przybyła jak w ubiegłym roku bardzo liczna grupa franciszkanów świeckich oraz stale przychodzących wiernych. Po Mszy św. odbyła się tradycyjna rekreacja dla wszystkich. Na 13 przyjechali współbracia z innych klasztorów: Koszarawy, Cieszyna i Jabłonkowa.

 
 
2015.08.13           Br. Innocenty pojechał do Jabłonkowa spowiadać siostry. Wieczorem na swoje trzydniowe rekolekcje kapłańskie przyjechał ks. Michał Mendakiewicz.

 
 
2015.08.15           Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Uroczystość patronalna naszej Prowincji oraz odpust na Trzycatku. Odpust dzisiejszy był połączony z pożegnaniem dotychczasowego ks. Proboszcza, ks. Wiesława Wójcika z kapłanami dekanatu. Został on przeniesiony na większą parafię w okolicach Zatora. Na odpuście kazanie powiedział br. Boguchwał.

 
 
2015.08.16           Dwudziesta Niedziela Zwykła. Br. Boguchwał wyjechał na urlop. Po południu przyjechała do nas grupa pielgrzymów uczestników rekolekcji dominikańskich wraz z braćmi Dominikanami z Korbielowa.

 
 
2015.08.17           Dzisiaj swój sierpniowy dzień skupienia odbyła s. Katarzyna, Elżbietanka z Jabłonkowa.

 
 
2015.08.18           Dzisiaj swój sierpniowy dzień skupienia odbyła s. Teresa, Elżbietanka z Jabłonkowa.

 
 
2015.08.19           Dzisiaj swój sierpniowy dzień skupienia odbyła s. Ludmiła, Elżbietanka z Jabłonkowa.

 
 
2015.08.20           Dzisiaj swój sierpniowy dzień skupienia odbyła s. Aneżka, Elżbietanka z Jabłonkowa.

 
 
2015.08.21           Dzisiaj swój sierpniowy dzień skupienia odbyła s. Kamila, Elżbietanka z Jabłonkowa.

 
 
2015.08.22           We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej na Trójstyku odbyło się tradycyjne spotkanie Trzech Narodów.

 
 
2015.08.23           Dwudziesta pierwsza Niedziela Zwykła. Br. Innocenty pojechał dzisiaj na Trzycatek aby w imieniu naszej wspólnoty pożegnać ks. Proboszcza Wiesława. Było baaaardzo uroczyście i baaaardzo łzawo J Po obiedzie przyjechała na tygodniowe rekolekcje p. Honorata Wojczyńska, malarka.

 
 
2015.08.25           Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodził br. Ludwik Bujok. Z tej okazji br. Innocenty pojechał na imieninowy obiad do Koszarawy.

 
 
2015.08.26           Dzisiaj br. Innocenty przeprowadził dzień skupienia dla pierwszej grupy braci z Cieszyna.

 
 
2015.08.27           Dzisiaj br. Innocenty przeprowadził dzień skupienia dla drugiej grupy braci z Cieszyna.

 
 
2015.08.28           Dzisiaj na 11 przyszła do naszej Pustelni grupa dwudziestu dzieci pod wodzą p. Marii Pasternak.

 
 
2015.08.29           Dzisiaj wieczorem w naszej kaplicy br. Innocenty odprawił uroczystą Mszę św. z ok. rocznicy ślubu Iwony i Jacka Kohutów z Istebnej naszych dobrodziejów.

 
 
2015.08.30           Dwudziesta druga Niedziela Zwykła i Odpust św. Bartłomieja w Koniakowie. Przyjechał do pomocy br. Hugon Prochoń z Koszarawy i razem z br. Innocentym celebrowali sumę. Potem zjedli wspaniały jak zwykle w Koniakowie obiad odpustowy w towarzystwie zgromadzonych kapłanów naszego dekanatu.

 
 
2015.09.01           Br. Innocenty pojechał do Jabłonkowa i do Ustronia aby wyspowiadać siostry.

 
 
2015.09.02           Po południu przyjechał do nas na kilka dni br. Walenty Piechaczek, nasz prowincjalny magister postulatu. Jednych postulantów przekazał do Nowicjatu a nowi zjadą się dopiero za trzy tygodnie.

 
 
2015.09.03           Br. Innocenty razem z br. Walentym pojechali do Koniakowa spowiadać dzieci i młodzież gimnazjalną.

 
 
2015.09.04           Dzisiaj br. Innocenty razem z br. Walentym pojechali do Koniakowa na godzinę Świętą i spowiedź dorosłych jak w każdy pierwszy piątek miesiąca się to odbywa.

 
 
2015.09.05           W dniu dzisiejszym, w pierwszą sobotę miesiąca, jak zwykle odbyło się comiesięczne spotkanie koniakowskiej wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Dzisiaj spotkanie to poprowadził br. Walenty dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat formacji franciszkańskiej.

 
 
2015.09.06           Dwudziesta trzecia Niedziela Zwykła. Dzisiaj o 12 br. Innocenty odprawił Mszę św. w intencji nowożeńców Łysek, którzy wczoraj w koniakowskim kościele parafialnym zawarli sakramentalny związek małżeński. Pan Młody, Marek Łysek, jest synem Jana i Teresy Łysek z Wyrchczadeczki naszych długoletnich i bardzo oddanych dobrodziejów.

 
 
2015.09.11           Dzisiaj br. Innocenty wraz z br. Walentym (gościnnie) udali się do Kęt do kościoła i klasztoru Franciszkanów z reformackiej Prowincji Matki Bożej Anielskiej na doroczne spotkanie męskich zakonów diecezji bielsko-żywieckiej ze swoim pasterzem, Biskupem Diecezjalnym Romanem Pindlem. Spotkanie rozpoczęło się od Eucharystii, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup. Następnie odbyło się spotkanie w salce rekreacyjnej, gdzie dzieliliśmy się wzajemnie świadectwem swojej pracy i duszpasterskiego zaangażowania. Całość spotkania zakończona została wyśmienitym obiadem rybnym.

 
 
2015.09.12.          Br. Innocenty razem z br. Walentym pojechali do Jaworzynki gdzie br. Walenty wygłosił kazanie do Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci.

 
 
2015.09.13           Dwudziesta czwarta Niedziela Zwykła. Dzisiaj przypada odpust parafialny na Kubalonce. Parafia jest pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. W związku z tym pojechaliśmy na uroczysty obiad odpustowy. Po nim br. Walenty wyjechał do Kobylina podjąć dalej swoją posługę w tym domu.

 
 
2015.09.14           Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Dzisiaj przyjechał do nas na kilka dni p. Paweł Szczabel z Ozimka. Można powiedzieć iż jest on już w jakiś sposób naszym bratem ponieważ został przyjęty do naszego Postulatu. Chciał sobie zrobić w naszym klasztorze kilka dni skupienia. Przywiózł go z Opola nasz współbrat Maciej Kucz. Po południu przyjechał również na swoje rekolekcje zakonne br. Daniel Waszek, który pracuje na co dzień jako kapelan szpitala w Viareggio, we Włoszech. Późnym wieczorem z urlopu wrócił przeszczęśliwy br. Boguchwał ;-)

 
 
2015.09.15           Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Odwiedził nas dzisiaj kl. Jerzy Kajzar z Trzycatka. Po południu przeprowadziliśmy kolejną kapitułę domową. Po rozmowie z ks. Stanisławem Pindlem, Proboszczem parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce na Groniu postanowiliśmy spróbować założyć nową wspólnotę Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w tej Parafii. Opiekę duchową nad nią sprawowałby br. Boguchwał. Postanowiliśmy że w najbliższym czasie przeprowadzimy kazania powołaniowe do FZŚ, wyłożymy w kościele parafialnym foldery reklamowe przygotowane przez br. Innocentego i wysondujemy sytuację. Potem dopiero zorganizujemy spotkanie założycielskie i będziemy decydować dalej. Po wstępnej rozmowie z ks. Proboszczem oraz między sobą ustaliliśmy, że spotkania mogłyby się odbywać w drugą sobotę miesiąca. Br. Innocenty zaproponował abyśmy zwrócili się do ks. Bp Ordynariusza z prośbą by w ramach swojej jurysdykcji ogłosił naszą kaplicę miejscem jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Motywem dla jakiego chcielibyśmy poprosić o ten przywilej jest głównie 800-lecie Odpustu Porcjunkuli, które przypada w 2016 roku a nasza kaplica jako jedyna w diecezji nosi to wezwanie: Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli. Postanowiono, że br. Innocenty ułoży odpowiednią prośbę i wraz z rekomendacją Ministra Prowincjalnego, o którą wcześniej poprosimy, zawiezie w najbliższym czasie ks. Biskupowi. Kapituła zakończyła się modlitwą za zmarłych współbraci i błogosławieństwem udzielonym przez br. Innocentego.

 
 
2015.09.17           Święto Stygmatów Świętego Ojca naszego Franciszka. Br. Innocenty pojechał dzisiaj wraz z grupą kilkunastu osób do Górek Wielkich na spotkanie Regionu bielsko-żywieckiego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Na miejscu okazało się iż grupa z Koniakowa była najliczniejszą z grup, które przyjechały na to spotkanie. Mszy św. na miejscu przewodniczył br. Innocenty a kazanie wygłosił miejscowy gwardian i proboszcz, br. Zygmunt Moćko.

 
 
2015.09.18           Br. Innocenty pojechał do Jabłonkowa aby wyspowiadać siostry Elżbietanki. Wieczorem również pojechał do Ustronia do sióstr Boromeuszek.

 
 
2015.09.20           Dwudziesta piąta Niedziela Zwykła i uroczystość dożynkowa. Obchody centralne w tym roku są co prawda w Jaworzynce na Groniu ale br. Innocenty wraz z br. Boguchwałem pojechali na obchody do Koniakowa. Wieczorem pojechaliśmy na potkanie rekreacyjne do chaty p. Legierskich na Oleckach. Byli obecni również p. Jałowiczorowie z Jaworzynki-Polany.

 
 
2015.09.21           Wcześnie rano przyjechał na kilka dni nasz kleryk z Panewnik, br. Karmel. Po południu br. Innocenty pojechał do Zabrza na imieniny br. Mateusza Smolarczyka.

 
 
2015.09.22           Wieczorem br. Innocenty pojechał do Ustronia do Sióstr Boromeuszek. Przyjechała na kilka dni znajoma br. Boguchwała z Zabrza, p. Joanna Czaplok.

 
 
2015.09.24           Dzisiaj ponownie odwiedzili nas bracia Dominikanie z Korbielowa z ok. 60-osobową grupą młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. Chcieli odprawiać Mszę św. Polową lecz uniemożliwiła im to pogoda więc jakoś ścisnęli się w naszej kaplicy.

 
 
2015.09.25           Dzisiaj opuścił nas br. Karmel. Br. Boguchwał pojechał dzisiaj na spotkanie ze swoim kręgiem Domowego Kościoła.

 
 
2015.09.27           Dwudziesta szósta Niedziela Zwykła. Wyjechała dzisiaj p. Joanna. Br. Boguchwał pojechał do Istebnej wyjątkowo wspomóc tamtejszych duszpasterzy.

 
 
2015.09.29           Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodzi br. Rafał Kogut w Cieszynie. Udaliśmy się do niego z życzeniami i na wspaniały - jak zwykle w Cieszynie - obiad.

 
 
2015.09.30           Pojechaliśmy dzisiaj do Koszarawy aby tam przeżywać swój kolejny dzień skupienia. Konferencje wygłosił nam tym razem br. Józef Czura, ex-Minister Prowincjalny i obecny Magister Nowicjatu, który w tym czasie w Koszarawie głosi rekolekcje dla braci mających za kilka dni złożyć swoje śluby wieczyste.

 
 
2015.10.01           Pierwszy października. Zgodnie z tradycją rozpoczynamy miesiąc rozważań różańcowych. Wzorem dwu ubiegłych lat chcemy się modlić z naszymi wiernymi rozważając tajemnice różańcowe w ramach naszej codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu o godz. 19. Dzisiaj też przypada pierwszy czwartek miesiąca więc obaj pojechaliśmy do Koniakowa aby pomóc w spowiadaniu dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

 
 
2015.10.02           Wieczorem pojechaliśmy do Koniakowa na Godzinę Świętą i spowiedź dorosłych.

 
 
2015.10.03           Ok. 8 rano zawitała do nas na parę chwil liczna grupa osób. Zrobili sobie krótki duchowy przystanek na początku swojej wędrówki po okolicznych górach. Wieczorem br. Innocenty wziął udział w comiesięcznym spotkaniu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Koniakowie. Podczas tego spotkania dwie osoby złożyły profesję wieczystą a nasz „parafianin” (bo codziennie wraz ze swoją żoną Barbarą uczęszcza poranne na Msze do naszej kaplicy) p. Bogdan Emanuel Bochynek rozpoczął nowicjat w koniakowskiej wspólnocie. FZŚ. Po Mszy św. pierwszy raz spróbowaliśmy odprawić w gronie Franciszkanów Świeckich w Koniakowie nabożeństwo Transitus. Po delikatnych uproszczeniach dotyczących śpiewów wyszło nam przewybornie J Wieczorem przyjechał br. Walenty Piechaczek.

 
 
2015.10.04           Dwudziesta siódma Niedziela Zwykła a we wszystkich kościołach i wspólnotach franciszkańskich Uroczystość świętego Ojca naszego Franciszka z Asyżu. U nas tradycyjny odpust. Podczas porannej Sumy w naszej kaplicy homilię wygłosił br. Walenty Piechaczek. Pragnął nas uwrażliwić abyśmy byli nie tyle religijni co pobożni. Po Mszy św. odbyła się jak zwykle wspólna ze wszystkimi uczestnikami rekreacja. Na godzinę 13 zjechali się kapłani z całego dekanatu. Przyjechał również ks. Jerzy Palarczyk, emerytowany dziekan i proboszcz Jaworzynki, który obecnie zamieszkuje w Bielsku-Białej. Podjęliśmy ich tradycyjnym obiadem, który pomogły nam przyrządzić jak w ubiegłym roku p. Jadwiga Juroszek z Istebnej i p. Jadwiga Mocigemba z Beskidu. Dzisiaj wieczorem doszła do nas smutna wiadomość iż zmarł nasz dobrodziej i wierny „parafianin” p. Józef Haratyk z Wielkiego Potoku. Zmarł nagle koło swojego domu.

 
 
2015.10.05           Czerwona Panda poszła ponownie do mechanika do p. Marcina Gazurka z Istebnej.

 
 
2015.10.07           Wcześnie rano pojechaliśmy do Ustronia Nierodzimia aby w zakładzie p. Władysława Poloka dokonać wymiany i legalizacji zbiornika gazu w żółtej Pandzie. Po południu br. Innocenty pojechał do Jaworzynki na Groń na pogrzeb śp. Józefa Haratyka a potem wieczorem spotkał się ze swoim kręgiem Domowego Kościoła w Koniakowie.

 
 
2015.10.09           Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodzi br. Abraham Sobkowski, który obecnie przebywa na placówce w Cieszynie. Pojechaliśmy więc na imieninowy obiad do naszego klasztoru-matki. Br. Innocenty udał się do Cieszyna wcześniej ponieważ został poproszony przez tamtejsze Siostry Elżbietanki o przeprowadzenie dnia skupienia dla Sióstr Jubilatek. Wieczorem pojechał jeszcze do Istebnej na spotkanie modlitewne z trzeźwymi alkoholikami.

 
 
2015.10.10           Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodzi br. Anioł Zieliński, przełożony i proboszcz z Koszarawy Bystrej. Kierunek więc podróży - Koszarawa.

 
 
2015.10.11           Dwudziesta ósma Niedziela Zwykła i Dzień Papieski. Wspominaliśmy dzieło świętego Papieża Polaka. Dzisiaj też swoje urodziny obchodził ks. Dziekan Istebniański i Proboszcz Koniakowski ks. kan. Jerzy Kiera. Pojechaliśmy do niego z życzeniami.

 
 
2015.10.14           Dzisiaj w naszym dekanacie rozpoczęła się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Pierwszą stacją w naszym Dekanacie jest Stecówka. Prowadzącym był ks. bp Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji. W peregrynacji wziął dzisiaj udział br. Innocenty tylko ponieważ br. Boguchwał w tym czasie głosił krótkie rekolekcje przygotowujące do peregrynacji w kościele parafialnym w Istebnej.

 
 
2015.10.15           Dzisiaj Peregrynacja w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego na Kubalonce. Prowadzącym był ks. bp Tadeusz Rakoczy, emerytowany biskup diecezjalny.

 
 
2015.10.16           Dzisiaj peregrynacja w kościele parafialnym Dobrego Pasterza w Istebnej. Prowadzącym był ks. bp. Piotr Greger, biskup pomocniczy naszej diecezji. Na krótki dzień skupienia do nas przyjechał p. Bocek z Cieszyna.

 
 
2015.10.17           Dzisiaj Peregrynacja była w kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła w Jaworzynce na Groniu. Prowadzącym był ks. bp Ordynariusz. Br. Innocenty pojechał do Katowic na urodziny swego chrzestnego. Przyjechał br. Syrach Janicki który będzie głosił słowo Boże przed peregrynacją w kościele w Koniakowie.

 
 
2015.10.18           Dwudziesta dziewiąta Niedziela Zwykła i odpust Matki Bożej Fatimskiej na Stecówce. Pojechaliśmy więc na obiad na Stecówkę. Tam spotkaliśmy się z p. Posłem na Sejm Stanisławem Piętą, który zaangażował się w odbudowę spalonego kościółka na Stecówce. Po obiedzie poszli zwiedzić budujący się kościół. Wrażenia są niesamowite. Zdaje się że będzie piękniejszy niż poprzedni. Dzisiaj Peregrynacja była w kościele parafialnym Matki Bożej Frydeckiej w Jaworzynce na Trzycatku. Prowadzącym był ks. bp Tadeusz Rakoczy. Br. Boguchwał pojechał dzisiaj do Lalik gdzie również przez trzy kolejne dni będzie przygotowywał parafię na Peregrynację. Wieczorem razem z br. Syrachem zostaliśmy zaproszeni na kolację do p. Dagmary Czubajowej do Koniakowa.

 
 
2015.10.19           Dzisiaj Peregrynacja była w kościele parafialnym św. Apostoła Bartłomieja w Koniakowie, naszej parafii. Prowadzącym był ks. bp Ordynariusz.

 
 
2015.10.20           Cały dzień trwały modlitwy w Koniakowie. Br. Innocenty wraz ze wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich animował adorację w godzinach od 12.30 do 14.30.

 
 
2015.10.21           Żółta Panda poszła do przeglądu technicznego do p. Marcina Gazurka do Istebnej.

 
 
2015.10.22           Wieczorem w naszym domu odprawiona została Msza św. w pierwszą rocznicę śmierci p. Romka Czubaja. Po Mszy św. wspominaliśmy zmarłego z rodziną i znajomymi przy kawie w naszej salce rekreacyjnej.

 
 
2015.10.23           Br. Boguchwał pojechał dzisiaj do Kamesznicy i do Żabnicy a br. Innocenty do Jabłonkowa i do Ustronia. Obaj pojechaliśmy spowiadać siostry.

 
 
2015.10.25           Trzydziesta Niedziela Zwykła. Dzisiaj dzień wyborów parlamentarnych. Ważą się losy Polski. Mogąc mówić tylko za siebie - obaj mamy nadzieję na zmiany w Polsce dlatego też odpowiedzialnie poszliśmy na wybory do naszego lokalu wyborczego w szkole podstawowej w Jaworzynce na Groniu. Br. Boguchwał w przerwie pomiędzy kazaniami, ponieważ dzisiaj głosił kazania powołaniowe do Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Koniakowie . Natomiast br. Innocenty po porannej Mszy św. Po głosowaniu br. Innocenty pojechał do Leżajska gdzie przez cały tydzień będzie głosił rekolekcje zakonne dla naszych braci z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP. Wieczorem z doniesień medialnych dowiedzieliśmy się o wstępnych wynikach wyborów które dają bezwzględną większość miejsc w Parlamencie Porozumieniu Prawicy J Mamy nadzieję że wyniki te się utrzymają bo według nas dają one widoki na zmianę w Polsce. Dobrą zmianę!

 
 
2015.10.27           Przyjechała na kilka dni s. Kamila, znajoma br. Boguchwała.

 
 
2015.10.30           Wyjechała s. Kamila. Br. Boguchwał spotkał się ze swoim kręgiem Domowego Kościoła.

 
 
2015.10.31           Wieczorem wróćił z Leżajska br. Innocenty.
 

 
2015.11.01           Uroczystość Wszystkich Świętych. Historia w tym dniu jakby zatacza krąg. Przed południem - jak zwykle to czynimy w tym dniu - pojechaliśmy do Cieszyna, aby świętować imieniny br. Jonatana Stanka. Potem - jak zwykle - na 15 wróciliśmy do Koniakowa, aby wziąć udział w nabożeństwie i procesji na cmentarz. Po procesji br. Innocenty i br. Boguchwał - jak zwykle - wspólnie odprawili Mszę św. recytowaną i bez kazania w koniakowskim kościele parafialnym i po niej - jak zwykle - zostaliśmy zaproszeni na kolację do ks. Dziekana i Proboszcza Jerzego Kiery. Wieczorem u nas w domowej kaplicy - jak zwykle - odprawiliśmy nabożeństwo różańcowe za zmarłych. Będziemy je - jak zwykle - odprawiać przez całą oktawę. Czyli wszystko - jak zwykle - tak samo jak w zeszłym roku ;-)

 
 
2015.11.02           Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Rano odprawiliśmy Mszę św. za wszystkich zmarłych zalecanych, jak również za naszych zmarłych współbraci, rodziców, krewnych, przyjaciół i dobroczyńców. Wieczorem jak to już stało się tradycyjnym rozważyliśmy różaniec za zmarłych. Będziemy go odmawiać przez całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych

 
 
2015.11.03           Dzisiaj jak każdego 3 listopada, w przede dniu wspomnienie św. Karola Boromeusza, br. Innocenty pojechał do Ustronia, do Sióstr Boromeuszek aby wspólnie z nimi świętować uroczystość patronalną Zgromadzenia.

 
 
2015.11.04           Przeprowadziliśmy u nas dzień skupienia. Jak zwykle konferencję wygłosił br. Boguchwał.

 
 
2015.11.05           W pierwszy czwartek miesiąca br. Innocenty pojechał wspomóc koniakowskich duszpasterzy parafialnych w spowiedzi dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Br. Boguchwał w tym czasie rozpoczął przygotowanie naszej franciszkańskiej parafii w Koszarawie Bystrej na Peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego, któ®a ma się odbyć w niedzielę.

 
 
2015.11.06           Pierwszy piątek miesiąca to tradycyjne nasze posługiwanie spowiedziowe w Koniakowie. Pojechał br. Innocenty.

 
 
2015.11.07           Br. Innocenty jak zwykle w pierwszą sobotę miesiąca spotkał się z koniakowską wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

 
 
2015.11.08           Trzydziesta druga Niedziela Zwykła. Br. Innocenty po odprawieniu porannej Mszy św. pojechał na drugą serię rekolekcyjną dla braci z Prowincji Niepokalanego Poczęcia do Leżajska. Wieczorem wróćił z Koszarawy br. Boguchwał.

 
 
2015.11.11           Święto Niepodległości. O godzinie 11 br. Boguchwał wziął udział w uroczystej Mszy św. Za Ojczyznę w Koniakowie..

 
 
2015.11.13           Wieczorem br. Boguchwał pojechał na Mszę św. z modlitwą uwielbienia i o uzdrowienie do Lalik. Przyjechała p. Wanda Kiołbasa.

 
 
2015.11.14           Z rekolekcji w Leżajsku wrócił br. Innocenty.

 
 
2015.11.15           Trzydziesta trzecia Niedziela Zwykła.

 
 
2015.11.16           Br. Innocenty pojechał na Górę Świętej Anny na spotkanie przełożonych. Br. Boguchwał rozpoczął w naszym domu Rekolekcje dla księży dekanatu. Przyjechało dwóch: ks. Proboszcz z Istebnej oraz ks. Proboszcz z Jaworzynki. Przyjechał też ks. Ambroży Siemianowski z Orzesza.

 
 
2015.11.17           Święto św. Elżbiety Węgierskiej, Patronki Sióstr Elżbietanek w Jabłonkowie. Br. Boguchwał pojechał na rekreację do Sióstr do Jabłonkowa.

 
 
2015.11.18           Wyjechał ks. Ambroży Siemianowski. Wieczorem zakończyły się rekolekcje dla księży.

 
 
2015.11.19           Br. Innocenty wróćił ze zjazdu przełożonych.

 
 
2015.11.20           Br. Innocenty pojechał do Jabłonkowa i do Ustronia aby wyspowiadać Siostry a wieczorem udał się do Istebnej na spotkanie modlitewno-biblijne z trzeźwymi alkoholikami.

 
 
2015.11.21           Br. Boguchwał pojechał do Jaworzynki na pierwsze spotkanie zakładanej na Groniu wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Póki co przybyły 3 osoby. Ale damy sobie czas na decyzję co dalej przynajmniej do wakacji letnich w przyszłym roku. Br. Innocenty pojechał do Katowic aby w kościółku św. Michała w Parku Kościuszki wygłosić okolicznościowe kazanie z okazji 50 rocznicy urodzin i 25 rocznicy profesji wieczystej br. Hugona Prochonia.

 
 
2015.11.22           Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość która przypomina nam o tym, że Jezus jest naszym Panem. Dzisiaj do br. Innocentego przyjechała matka chrzestna z rodziną. W sumie 9 osób.

 
 
2015.11.23           Dzisiaj w naszym domu po raz kolejny zorganizowała sobie dzień skupienia wspólnota braci z Cieszyna. Konferencję wygłosił jak zawsze br. Boguchwał.

 
 
2015.11.24           Dzisiaj odbył się dzień skupienia dla drugiej grupy braci z Cieszyna. Po południu odprawiliśmy w naszej wspólnocie kolejną kapitułę domową. Kapituła zakończyła się modlitwą za zmarłych współbraci i błogosławieństwem udzielonym przez br. Innocentego.

 
 
2015.11.25           Br. Innocenty miał dzisiaj spotkanie ze swoim kręgiem Domowego Kościoła na Kubalonce.

 
 
2015.11.26           Dzisiaj miało się odbyć w naszym klasztorze w Zabrzu spotkanie misjonarzy i rekolekcjonistów ale zostało odwołane ponieważ zgłosiło się tylko 2 braci. M.in. br. Innocenty. Miała być mowa o nowym roku duszpasterskich i o możliwościach duszpasterskich z nim związanych. Szkoda...

 
 
2015.11.27           Br. Boguchwał pojechał do Kamesznicy i do Żabnicy aby wyspowiadać Siostry. Wieczorem spotkał się ze swoim kręgiem Domowego Kościoła w Koniakowie.

 
 
2015.11.28           Wigilia i pierwsze nieszpory Adwentu Dzisiaj w Koniakowie rozpoczyna się kolędowanie. Podobnie jak w kilku ubiegłych latach i tym razem zostaliśmy poproszeni przez ks. Proboszcza o pomoc. Poszliśmy dzisiaj o 9 na trasy: br. Boguchwał Podgrapy, Podklisiówka, Kuliki, Żurówka a br. Innocenty Pietraszyna i Gołówka.

 
 
2015.11.29           Pierwsza Niedziela Adwentu. I znowu dzień upłynął nam pod znakiem kolędowania. Trasy na dzisiaj: br. Boguchwał Rastoka Dom Naucz., Polanki i Zarastoka, a br. Innocenty Kadłuby-Osiedle.

 
 
2015.11.30           Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodził br. Andrzej Trzęsicki. Niestety nie mogliśmy pojechać do Katowic z życzeniami więc przesłaliśmy je via E-mail.

 
 
2015.12.01           Dzisiaj swoje imieniny zakonne obchodził br. Eligiusz Mazur, przełożony domu w Jabłonkowie. Ponieważ br. Boguchwał pojechał do Ustronia do Sióstr Boromeuszek aby tam przeprowadzić rekolekcje adwentowe to naszą wspólnotę w Jabłonkowie na wieczornej rekreacji reprezentował br. Innocenty jedynie.

 
 
2015.12.03           Tradycyjnie w pierwszy czwartek br. Innocenty pojechał do Koniakowa pomóc w spowiedzi dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Wieczorem z rekolekcji w Ustroniu wrócił br. Boguchwał.

 
 
2015.12.04           Rano br. Boguchwał pojechał do dentysty do Istebnej a wieczorem wraz z br. Innocentym tradycyjnie już spowiadać dorosłych do Koniakowa. Br. Innocenty po południu pojechał na Legiery z sakramentami do chorego.

 
 
2015.12.05           Kolejna sobota kolędowania. Dzisiaj na trasę poszedł tylko br. Boguchwał (Bukowina 1 str. lewa od Kawulok 322 do rodz. Niewiadomski 933) ponieważ br. Innocenty jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca spotkał się ze wspólnotą Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Do południa br. Innocenty pojechał też do Koniakowa aby wziąć udział w pogrzebie mamy naszego sąsiada i prawdziwego dobrodzieja p. Janka Kohuta.

 
 
2015.12.06           Druga Niedziela Adwentu. Zapaliliśmy na ołtarzu w naszej kaplicy świecę na pamiątkę 1050 rocznicy chrztu Polski. Po południu poszliśmy na kolędę. Br. Boguchwał na trasę Zimna Woda (od p. Bogłowski), Podżurówka a br. Innocenty na trasę Matyska od 520, do Kadłuby 235 rodz. Kilian. Po powrocie z kolędy na plebanię dowiedzieliśmy się że zmarła p. Antonina Roszkowska, jedna z najmłodszych tercjarek koniakowski, żona i mama dwóch ministrantów. Szok. Jakby spełniły się „na żywo” słowa o adwentowym przychodzeniu Jezusa do człowieka nie tylko w Świętach Bożego Narodzenia ale i w tym naszym ludzkim przejściu do Domu Ojca. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen. Żeby tego było mało to po powrocie do domu okazało się że nie mamy wody. Wysiadła główna pompa. A tu gość w dom: przyjechał na swoje rekolekcje zakonne br. Filip Kahlert, definitor naszej prowincji i wychowawca w seminarium panewnickim. Ale jakoś damy rade J

 
 
2015.12.07           Dzisiaj rano dowiedzieliśmy się że wizytacja kanoniczna w naszym domu rozpocznie się nie wieczorem a rano 8 grudnia czyli jutro. Trzeba więc zintensyfikować przygotowania. W południe zadzwonił do nas p. Edward Kohut z Istebnej z wiadomością iż możemy przyjechać odebrać gotowy i zarejestrowany już samochód. Kupiliśmy bowiem u niego wyremontowany, 3-letni, z niskim przebiegiem Fiata Pandę 4x4 w zamian za naszą starą żółtą Pandę 4x4, która zostanie sprzedana klasztorowi w Koszarawie. Wieczorem w kaplicy przedpogrzebowej w Koniakowie wzięliśmy udział w modlitwie za śp. Antoninę Roszkowską. W tym czasie br. Filip w domu podejmował p. Jacka Ligockiego, który przyjechał naprawić nam hydrofor. Okazało się, iż to, że chodził przez dość długi czas na sucho spowodowało przepalenie się jakiegoś elementu i wskutek tego wadliwe działanie całości systemu. Na szczęście wszystko już jest OK.
 

 
2015.12.08     Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dzisiaj w naszej wspólnocie odbyła się Wizytacja Kanoniczna. Minister Prowincjalny przyjechał z Jabłonkowa ok. godz. 11.15. Po krótkim wypoczynku przy powitalnej kawie udał się na rozmowę z br. Innocentym do jego celi. Po ok. półgodzinie Minister poprosił o rozmowę br. Boguchwała. Br. Innocenty poszedł do kuchni kończyć przygotowania do obiadu w czym wydatnie pomagał mu nasz gość br. definitor Filip Kahlert. Obiad rozpoczął się ok. godz. 13. Br. Innocenty zaserwował wszystkim makaron z sosem pomidorowym i ślimakami J Wszyscy jedli ze smakiem i choć nieco zostało to raczej przez ilość przygotowanego jedzenia niż przez jego niesmaczność J Po obiedzie Minister udał się do przygotowanego pokoju gościnnego gdzie przeglądał, podpisywał i pieczętował księgi a w księdze wizytacyjnej pozostawił swój wpis. o godz. 14.30 ponownie spotkaliśmy się w salce rekreacyjnej na kawie i o godz. 15 udaliśmy się do naszej domowej kaplicy aby wspólnie przed Najświętszym Sakramentem odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego i modlitwę liturgiczną Nieszporów. Na zakończenie Minister skierował do nas słowo zachęty i prośby o modlitwę i udzielił nam swego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Po czym wszyscy udaliśmy się przed nasz dom gdzie Minister dokonał poświęcenia naszego nowego pojazdu. I tak w sumie zakończyła się nasza wizytacja. Zaraz potem zapakowaliśmy się do samochodów i pojechaliśmy, Minister Prowincjalny, br. Innocenty i br. Boguchwał do Koszarawy aby tam wspólnie świętować 25 lecie profesji wieczystej br. Hugona Prochonia. Po uroczystej Mszy św. podczas której kaznodzieją był sam Jubilat odbyła się uroczysta kolacja, która przygotowała Alicja, bratowa Jubilata. Po kolacji i krótkiej rekreacji powróciliśmy do domu.

 
 
2015.12.09           Dzisiaj obaj uczestniczyliśmy w smutnej uroczystości pogrzebowej p. Antoniny Roszkowskiej (43 l.). O godz. 10 kościół w Koniakowie pękał w szwach.

 
 
2015.12.10           Ponownie zawitaliśmy do Koszarawy aby odbyć nasz Dzień Skupienia. Poprowadził go tym razem br. Anioł Zieliński, przełożony wspólnoty.

 
 
2015.12.11           Rano br. Innocenty pojechał do Jabłonkowa spowiadać siostry. Po południu br. Boguchwał pojechał do Jaworzynki na Groń aby spotkać się z chętnymi do założenia wspólnoty III Zakonu św. Franciszka z Asyżu. Okazało się że tym razem przybyła tylko 1 osoba. Ale nie poddajemy się. Po południu opuścił nas br. Filip, który zakończył swoje rekolekcje zakonne. Wieczorem br. Innocenty udał się do Istebnej na spotkanie swego kręgu Domowego Kościoła.

 
 
2015.12.12           Kolejna sobota kolędowania. Dzisiaj poszliśmy według następującego porządku: Br. Innocenty na Bukowinę 2 a br. Boguchwał na Tkoczówkę, Deje i Bryje.

 
 
2015.12.13           Trzecia Niedziela Adwentu. Dzisiaj ponownie kolędowaliśmy ale i kolęda zawitała do naszego domu. Poprosiliśmy aby p. Hela Kohutowa wpuściła ks. Wikarego koniakowskiego, ks. Grzegorza Tomaszka do naszej kaplicy aby dokonał poświęcenia domu. My sami poszliśmy z kolędą br. Boguchwał Centrum oraz „Domy Nauczyciela” a br. Innocenty Rdzawka i Zabagna. Po skończonej kolędzie br. Boguchwał pojechał z życzeniami do Siemianowic do swojej Mamy, która obchodziła urodziny 10 grudnia oraz przypadającej dzisiaj kolejnej rocznicy śmierci swojego taty.

 
 
2015.12.14           Na kilka dni skupienia przyjechała p. Honorata Wojczyńska, malarka. Br. Innocenty pojechał do lekarza do Katowic w związku z kolejnym zapaleniem na nodze.

 
 
2015.12.15           Wieczorem zostaliśmy zaproszeni na kolację przez p. Dagmarę Czubaj.

 
 
2015.12.17           Dzisiaj nasza nowa Panda pojechała do Ustronia do warsztatu gdzie zostanie jej założona instalacja gazowa. Tradycyjnie w warsztacie u p. Poloka, gdzie robimy przeglądy instalacji gazowej czerwonej Pandy i wcześniej żółtej.

 
 
2015.12.18           Wcześnie rano br. Boguchwał pojechał do Sióstr do Żabnicy (Albertynki) i do Kamesznicy (Sercanki). Potem był w Milówce u lekarza ortopedy. Wieczorem obaj udaliśmy się do Koniakowa aby spowiadać dzieci przed zbliżającymi się Świętami. Po wieczornej Mszy św. w kościele w Koniakowie, br. Boguchwał pojechał jeszcze odprawić Mszę św. na Tyniok a br. Innocenty na spotkanie modlitewne grupy wsparcia dla osób walczących z nałogiem do Istebnej.

 
 
2015.12.19           Nadeszła Sobota więc i czas kolędowania w koniakowskiej Parafii. Byliśmy dzisiaj (I) Gronik oraz (II) Kościanowice, Brzestowe, Zagroń.

 
 
2015.12.20           Czwarta Niedziela Adwentu. Do Świąt Bożego Narodzenia już tylko „ostatnia prosta”. Kolędowanie w tę przedświąteczną niedzielę odbyło się w tym roku na trasach: (I) Dachtony (od Rucki 521), Odkrzas oraz (II) Rupienka (od Pogorzelski 367). Przed południem przybył do nas br. Kryspin Maćczak z Panewnik. Będzie spędzał z nami całe Święta. Zaraz po obiedzie wyjechała p. Honorata.

 
 
2015.12.21           Poniedziałek przed samymi Świętami to już czas wzmożonej mobilizacji konfesjonałowej. Obaj Pojechaliśmy wieczorem do Koniakowa aby pomóc ks. Proboszczowi w przygotowaniu Parafii na Boże Narodzenie. Podobnie będzie jutro i pojutrze.

 
 
2015.12.23           Br. Innocenty pojechał do Sióstr do Jabłonkowa (Elżbietanki) i do Ustronia (Boromeuszki) aby je wyspowiadać. Przy okazji rozwiózł też część życzeń świątecznych.

 
 
2015.12.24           Wigilia Bożego Narodzenia. Tradycyjnie już wcześnie rano br. Innocenty pojechał do Koniakowa na spowiedź a następnie rozwiózł ostatnią już partię życzeń świątecznych do naszych Dobrodziejów z terenu Dekanatu Istebniańskiego. Przy okazji pojechał też jeszcze raz do Sióstr Boromeuszek do Ustronia i przywiózł wiele rozmaitych darów stołu. Br. Boguchwał wraz z br. Kryspinem zajęli się całościowym przygotowaniem naszego domu, szczególnie zaś Kaplicy, do Świąt. Wieczorem tradycyjnie już udaliśmy się do Cieszyna na kolację wigilijną wraz z tamtejszą wspólnotą. Po drodze zajechaliśmy do ks. Dziekana Jerzego Kiery z życzeniami świątecznymi. O 17 zebraliśmy się w kościele cieszyńskim na wspólnych Nieszporach. Potem była kolacja wigilijna, po niej zaś również wspólne kolędowanie przed żłóbkiem Pana i rekreacja. o 23 wyruszyliśmy w drogę powrotną do Koniakowa na Pasterkę.

 
 
2015.12.25           Uroczystość Bożego Narodzenia. Rozpoczęliśmy ją wspólnym przeżywaniem uroczystej Pasterki w koniakowskim kościele parafialnym. Na obiad tradycyjnie już udaliśmy się całą wspólnotą w gości do Koniakowa, do p. Zowadów. Od nich równie tradycyjnie pojechaliśmy na podwieczorek do fundatorów naszej Pustelni, p. Sikorów z Istebnej z Beskidu. Wieczorem najpierw wszyscy pojechaliśmy do Cieszyna na imieniny br. Natalisa Falkusa a potem br. Innocenty i Kryspin wrócili do domu a br. Boguchwał pojechał z życzeniami do mamy i na tzw. poświąteczne.

 
 
2015.12.26           Święto św. Szczepana, Protomęczennika. Drugi dzień Świąt spędziliśmy w spokoju w domu. Wieczorem wrócił z wyjazdu poświątecznego br. Boguchwał.

 
 
2015.12.27           Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Po porannej Mszy św. na poświąteczne wyjechał br. Innocenty. o 13 br. Boguchwał rozpoczął kolędowanie po Koniakowie. Tym razem poszedł do wiernych z Grapki (od Legierski Jan 171), Fibaczki, Wyżranej.

 
 
2015.12.28           Święto świętych Młodzianków Męczenników. Br. Boguchwał ponownie kolędował dzisiaj w Koniakowie. Tym razem miejscem jego kolędowania były Deje (od Legierski 736), Dejówka, Jasiówka. Na obiad przyjechali do nas p. Andrzej i Jadwiga Mazurkiewiczowie z Katowic na cztery dni skupienia małżeńskiego. Po południu z poświątecznego wyjazdu wrócił br. Innocenty.

 
 
2015.12.29           Ostatnie dni roku i ostatnie dni tegorocznego kolędowania. Dzisiaj tylko br. Boguchwał udał się na Pustki a jutro będziemy obaj kolędowali na trasach (I) Legiery, Grapka (do 601 Legierski) i (II) Mała Łączka, Chrechlówki, Cisowe.

 
 
2015.12.31           Dzisiaj zepsuł się nam piec C.O.  Zepsuł się ok. godz. 15 więc na naprawę nie ma szans. I to przez najbliższych kilka dni. Br. Innocenty telefonicznie ustalił z serwisantem, że przyjedzie najszybciej jak tylko będzie mógł. Być może już 2 stycznia ale nie obiecywał. Może to być równie dobrze dopiero poniedziałek 4 stycznia. No nic jakoś sobie poradzimy. Mamy jeszcze kominek z którym trzeba nam się będzie szybko przeprosić ;-) Wieczorem pojechaliśmy wszyscy trzej do Koniakowa na liturgiczne zakończenie roku kalendarzowego. Sylwestrowy wieczór spędziliśmy u p. Legierskich w Koniakowie ale jeszcze przed północą wróciliśmy do domu.
 
 
Ciąg dalszy czytaj   Kronika - Rok 2016

Oglądaj w Galerii   Kronika - Wpisy Gości

 

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego