KRONIKA - ROK 2007 - ROMITORIUM FRANCISZKAŃSKIE W JAWORZYNCE

Przejdź do treści

Menu główne:

KRONIKA - ROK 2007

Kronika

KRONIKA PUSTELNI NA ŚLIWKULI


ANNO DOMINI 2007


2007.01.01 W imię Pańskie rozpoczynamy nowy rok. O dziwo śniegu prawie nie ma. Liczymy, że gmina zaoszczędzi na odśnieżaniu i zrobią nam obiecaną drogę do klasztoru. W kraju dosłownie wybucha afera z ks. Biskupem Stanisławem Wielgusem. Modlimy się aby to lustracyjne oczyszczenie było łaską dla polskiego Kościoła.

2007.01.15 Dziś odbyła się kapituła domowa mająca na celu wypracowanie projektu dla wspólnoty. Oby udało nam się zrealizować nasze postanowienia, które zamieszczamy poniżej:

I.  Wymiar kontemplacyjny
1.  Dzień skupienia z moderatorem z zewnątrz
2.  Co miesięczna kapituła domowa na temat poszczególnych priorytetów, przygotowywana przez poszczególnych braci
3.  W poniedziałki wspólnotowa lectio divina
4.  Wprowadzenie modlitw św. Franciszka do modlitw wspólnotowych
5.  Błogosławieństwo sakramentalne na zakończenie adoracji w uroczystości
Wymiar wspólnotowy
1.  Kurs komunikacji
2.  Zakup ornatów
Wymiar apostolski
1.  Comiesięczne przeznaczenie kwoty pieniężnej na pomoc ubogiej rodzinie
Do rozważenia w przyszłości:
1.  Stworzenie comiesięcznej szkoły modlitwy dla świeckich. Zorganizowanie dni studium dla wspólnoty

2007.01.26 Dziś rano przybył do nas o. Prowincjał Ezdrasz Biesok i o. Wikariusz Antonin Brząkalik, celem przeprowadzenia wizytacji kanonicznej. Jej przebieg był następujący: wspólnotowa Eucharystia wraz z homilią o. Prowincjała, indywidualne rozmowy, sprawdzenie ksiąg i wspólna kawa na zakończenie. Ogólnie wizytacja przebiegła bardzo spokojnie i praktycznie niczym nadzwyczajnym się nie odznaczyła, poza protokołem w którym polecono nam założenie kilku ksiąg. Warto też podkreślić, że nasze romitorium było pierwszą wspólnotą wizytowaną w czasie wizytacji kanonicznej.

2007.02.03 Nasz brat Daniel odniósł sukces w Wiśle. Na mistrzostwach Polski Księży i kleryków odniósł w swojej kategorii zwycięstwo i do pustelni wrócił ze złotym medalem i pucharem, które odtąd ozdabiają nasz kominek w pokoju gościnnym.

2007.02.05 Zgodnie z uchwałą naszej kapituły domowej przeżyliśmy dzień skupienia, któremu przewodniczył o. Innocenty z Cieszyna. O 14 00 wygłosił konferencję, a następnie był czas na osobistą refleksję i rozmowę z o. Moderatorem, a o 16 00 wspólnotowa Eucharystia i kawa na zakończenie.

2007.02.21 Środa popielcowa. Wielki Post to dla nas także bardzo duże zaangażowanie rekolekcyjne. O. Syrach wygłosi rekolekcje w Asyżu (dla sióstr Antoninek), Kobylinie, Rybniku u współbraci, zaś O. Rafał na Trzycatku, Chwałowicach, Stecówce i w Lublinie. Ks. Proboszcz z Koniakowa poprosił o wygłoszenie tegorocznych kazań pasyjnych, czego podjął się o. Syrach.

2007.02.26 Ukazały się drukiem rozważania na temat duchowości ślubów Matki Innocenty Rzadkiej założycielki Sióstr Antoninek. Książeczki te zamówiła wielka Dobrodziejka naszej pustelni, matka Helena Walkowiak, przełożona generalna Sióstr Antoninek.

2007.04.05-08 Święte Triduum przeżywamy jak zwykle razem z parafianami w Koniakowie, służąc im nie tylko przy ołtarzu ale i na ambonie i w konfesjonale. O. Rafał rozpoczął świętowanie swego jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich, przez uczestnictwo w Wigilii Paschalnej w Stryszawie

2007.04.14 W swojej rodzinnej parafii Św. Jacka w Bytomiu, o. Rafał wraz z licznymi współbraćmi (między innymi o. Adam Sikora, o. Prowincjał Adrian Buchcik, o. Prowincjał Albert Wach OCD) i gośćmi świętował swój kapłański jubileusz. Następnego dnia w Koniakowie w Emaus o. Rafał, w asyście ks. Jarka Ogrodniczaka i o. Syracha odprawił jubileuszową Eucharystię dla miejscowych przyjaciół i grupy modlitewnej. Następnie o. Rafał pojechał do Poznania gdzie odbył się ciąg dalszy uroczystości jubileuszowych jego kursu.

2007.04.22 Z bardzo miłą wizytą przybyli do nas wieczorem tegoroczni kandydaci do święceń prezbiteratu i diakonatu. Po konferencji o. Filipa z Jabłonkowa i nieszporach odbyła się radosna rekreacja przy ognisku

2007.04.26 W Panewnikach święcenia prezbiteratu otrzymali: o. Medard który przebywał w naszej pustelni ponad pół roku oraz nasz parafianin o. Jan Kolasa z Koniakowa.
2007.04.28 W niedzielę o. Syrach wygłosił kazanie prymicyjne u o. Medarda, natomiast bracia Rafał i Daniel reprezentowali pustelnię na Mszy prymicyjnej o. Jana w Koniakowie.

2007.05.04 O. Rafał pojechał do naszego postulatu, aby przeprowadzić w nim Ewangelizacyjny Kurs Filipa.

2007.05.09 Przywieziono nowy piec na groszek, który zgodnie z uchwałą kapituły domowej chcemy zamontować w naszej kotłowni.

2007.05.16 Już po raz drugi przybywa do nas o. Innocenty aby moderować nam w dniu skupienia. Nasz współbrat przeżył wcześniej bardzo poważną operację jamy brzusznej, dlatego w dniach skupienia był przerwa.

2007.05.19 Swoją majówkę przeżywa u nas młodzież z Centrum Powołaniowego z Chorzowa. Przybyli z nią br. Auksencjusz i o. Kasjan

2007.05.20 Rozpoczynamy w pustelni kurs komunikacji, prowadzony przez panią Lidię z Nysy. Oprócz nas uczestniczą w nim: Gosia z Katowic, Matka Elżbieta ze Starego Sącza i Cezary z Lublina.

2007.05.26 Na Mlaskawce swój ślub przeżywa Agnieszka Kukuczka, bardzo zaprzyjaźniona z nami katechetka z Mlaskawki. Wieczorem, zaś o. Rafał jedzie do Zabrza by wygłosić w niedzielę kazanie prymicyjne dla ks. Neoprezbitera z naszej parafii.

2007.06.03 Na kolację z racji srebrnego jubileuszu o. Rafała przybywają kapłani z naszego dekanatu. Spotkanie jak zwykle przebiegło w miłej atmosferze.

2007.06.07 Tegoroczne Boże Ciało o. Rafał przeżywa w Lalikach gdzie uczestniczy w srebrnym jubileuszu kapłaństwa miejscowego proboszcza.

2007.06.17 Razem z o. Rafałem uczestniczymy w obradach kapituły prowincjalnej. O. Rafał przewodniczy komisji do spraw projektu życia dla prowincji zaś o. Syrach pracuje w komisji od ducha modlitwy i pobożności. Obrady kapituły w Panewnikach przebiegły spokojne i zarazem owocne. Wybrano nowy zarząd i nakreślono program na nowe triennium. W czasie kapituły modlitewną posługę w pustelni sprawuje br. Daniel.

2007.06.30 Rozpoczynają się wakacje a wraz z nimi odwiedziny wielu osób pragnących modlić się razem z nami. Jest to też czas głoszenia rekolekcji. O. Syrach głosi drugą serię rekolekcji dla sióstr Antoninek w Wieluniu, prowadzi jeden dzień wykładów na probacji w Dursztynie i zaraz jedzie na rekolekcje do Moraska k. Poznania do Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.

2007.07.12 Mamy już wyniki kongresu kapitulnego. W pustelni są następujące zmiany: o. Rafał odchodzi do Bytomia gdzie będzie sprawował posługę gwardiana i proboszcza. Do pustelni przychodzi br. Auksencjusz Gad, który będzie wikarym domu i ekonomem.

  Do Panewnik wraca br. Daniel. Jego pobyt w pustelni był owocny dla wszystkich, to znaczy i dla niego samego a i dla naszej wspólnoty.

2007.07.21 O. Rafał jak każdego roku jedzie na Górę św. Anny gdzie przez dwa tygodnie prowadzi rekolekcje dla grup ewangelizacyjnych. Po powrocie będzie się pakował i żegnał z Jaworzynką.

2007.08.05 Do pustelni przyjeżdżają br. Adrian aby przemodlić swoje powołanie i s. Anna Karmelitanka Bosa z Tarnowa aby tutaj przygotować się do swej profesji uroczystej.

2007.08.25 Do pustelni przychodzi i obejmuje swoje obowiązki br. Auksencjusz Gad. Rozpoczynamy serię kapituł domowych mających na celu nowe określenie obowiązków domowych i celów do zrealizowania.

2007.09.01 Nasi niezawodni stolarze ukończyli nową bibliotekę w pokoju gościnnym. W tymże pokoju oraz kaplicy pojawiły się także kwiaty będące darem sióstr z Jabłonkowa. Zakupiliśmy także cały nowy komplet nakryć stołowych i kawowych. P. Płoszkowa z Jabłonkowa podarowała nam środki na maszynę do kawy.

2007.09.30 Uczyniliśmy mały precedens. Antycypowaliśmy uroczystość św. Franciszka i obiad dla księży z dekanatu odbył się dziś w niedzielę. Pogoda była piękna i humory dopisywały. Siostry Boromeuszki z Ustronia i mama br. Auksencjusza zatroszczyły się o to, aby na stole niczego nie zabrakło.

2007.10.01 Imieniny o. Syracha przebiegły w radosnej atmosferze. Przyjechali współbracia z Jabłonkowa, Cieszyna, o. Rektor Witosław oraz niezawodne siostry Elżbietanki z Jabłonkowa.

  Podzieliliśmy także ad experimentum nasze obowiązki, zmieniając ich dotychczasowy porządek. O. Syrach przejął wszystkie obowiązki duszpasterskie, zaś br. Auksencjusz większość domowych.

2007.10.30 W Kobylinie odbył się zjazd przełożonych w którym uczestniczył o. Syrach. W czasie zjazdu o. Prowincjał przekazał swoje sugestie co do projektu życia poszczególnych wspólnot. Najbardziej burzliwa dyskusja dotyczyła. Wysokości kieszonkowego i wakacyjnego.

2007.10.31 Uczestniczymy w pogrzebie śp. Ojca naszego Gwardiana z Cieszyna w Goleszowie. Należy podkreślić nasze braterskie relacje ze wspólnotą Cieszyńską. O. Syrach często służy pomocą duszpasterską w Koniakowie i na Trzycatku. Co okazuje się prawdziwym znakiem Opatrzności Bożej w utrzymaniu klasztoru.

2007.11.29 Br. Auksencjusz uczestniczy w sympozjum franciszkańskim w Panewnikach, co jest przejawem naszej troski o formację stałą. Wypracowaliśmy na kapitule domowej nasz projekt na najbliższe triennium. Oby z pomocą Bożą udało się go nam zrealizować.

2007.12.02 Rozpoczynamy adwent i nowy rok liturgiczny. Jednocześnie o. Syrach zaczyna głosić rekolekcje w cieszyńskiej bursie i sióstr Boromeuszek.

2007.12.24 Tegoroczną wigilię pierwszy raz przeżyliśmy ze wspólnotą w Cieszynie. Pomysł był przedni i wszyscy byli zadowoleni. Na pasterkę tradycyjnie pojechaliśmy do Koniakowa. Również tradycyjnie w pierwsze święto byliśmy na obiedzie u naszych stolarzy p. Zowadów, a na kawie u naszych fundatorów p. Sikorów.

Ciąg dalszy czytaj Kronika - Rok 2008

Oglądaj w Galerii Kronika - Wpisy Gości

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego