DOKUMENTY - 2001 - LIST Z ROMITORIUM DO BRACI PROWINCJI - ROMITORIUM FRANCISZKAŃSKIE W JAWORZYNCE

Przejdź do treści

Menu główne:

DOKUMENTY - 2001 - LIST Z ROMITORIUM DO BRACI PROWINCJI

Nasze Dokumenty > Regulaminy


Co prawda nie dotyczy on Romitorium w Jaworzynce oraz nie jest to ściśle mówiąc regulamin, jednak zamieszczamy go tutaj, na początku, jako świadectwo życia i jednocześnie pierwszych prób sformalizowania i organizacji życia w Romitorium w naszej Prowincji.


------------------------------

Wieluń, dnia 31.10.2001 r.


LIST  Z  ROMITORIUM

DRODZY  WSPÓŁBRACIA!


Bracia, którzy pragną wieść życie zakonne w pustelniach (...) to nie słowa św. Romualda założyciela kamedułów, ani św. Brunona założyciela kartuzów, ale naszego św. Ojca Franciszka. Także franciszkanie mogą żyć w pustelniach i dla nich św. Franciszek ułożył Regułę... Bardzo dziękujemy Ojcu Prowincjałowi Józefowi wraz z całą ostatnią Kapitułą za uznanie i uszanowanie tej myśli naszego Patriarchy a wraz z tym i naszych pragnień.

Nie jesteśmy kamedułami (i nie zamierzamy ich naśladować), ale franciszkanami. Nie jesteśmy pustelnikami, ale braćmi żyjącymi w pustelni. Ważne, aby dostrzec te różnice. Realizujemy kontemplacyjny wymiar naszego Zakonu. Chcemy modlić się głównie w intencjach naszej Prowincji zakonnej. Każdego dnia modlimy się za jedną wspólnotę klasztorną. Rano na początku modlitwy jest wyczytywany klasztor oraz imiona braci w nim przebywających. W ich intencji odprawiana jest także Msza św. Pamiętamy w modlitwach o chorych współbraciach, naszych misjonarzach, postulantach, nowicjuszach, seminarzystach.

Szczególnie często wspominamy cały zarząd Prowincji.

Rozpoczęliśmy nasze życie w romitorium 23 września Mszą św., w której prosiliśmy Pana o błogosławieństwo dla tego nowego w polskich warunkach przedsięwzięcia. Nowego również dla nas, choć mamy już za sobą doświadczenie z włoskich pustelni na La Vernie i Sacro Speco.


Nasz plan dnia jest następujący:

4.30 - wstawanie
5.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu i Godzina Czytań
6.00 - Jutrznia
7.00 - Lectio Divina, ewentualnie Msza św. lub spowiedź w kościele klasztornym
8.00 - Tercja
       - zajęcia własne
11.30 - Lectio continua ze źródeł franciszkańskich
11.50 - Seksta
12.00 - Obiad, modlitwy, zajęcia własne
16.20 - Tercja
16.30 - Msza św. wspólnotowa z homilią
17.15 - Nieszpory
17.30 - Kolacja
18.00 - zajęcia własne, ewentualnie nabożeństwo, Msza św. lub spowiedź w kościele klasztornym
19.15 - Rekreacja
20.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja
21.00 - Kompleta, spoczynek w Panu

Z czwartku na piątek Godzina Czytań i Adoracja od 24.00 do 1.00;


Do obiadu staramy zachowywać milczenie;

W niedzielę uczestniczymy w rekreacji ze wspólnotą lokalną.

W klasztorze wieluńskim istnieją więc dwie niezależne, ale współpracujące ze sobą wspólnoty. Pomagamy w pracach duszpasterskich na miejscu, a także w ograniczony jednak zakresie na zewnątrz. Razem obie wspólnoty odmawiają niektóre modlitwy, jedzą posiłki, w niedzielę mamy wspólną rekreację.

Jesteśmy niezależni finansowo, tzn. klasztor wieluński nie utrzymuje nas. Utrzymujemy się sami. Wydatki, które ponosi klasztor wieluński w związku z naszą obecnością będziemy regulować każdego miesiąca. Płacimy, jak wszyscy, podatek kurialny w wysokości 25 % dochodów. Nie będzie tego zbyt wiele. Chcemy żyć ubogo. Nasze źródło dochodów to stypendia mszalne, prowadzenie rekolekcji i dni skupienia, tłumaczenia.

Po wizycie O. Bonawentury, kilka dni temu, zaczęliśmy układać regulamin romitorium. Wiele spraw trzeba przemyśleć i przedyskutować. Uczymy się wielu rzeczy.

Drodzy Bracia!

Chętnie będziemy się modlić w waszych prywatnych intencjach, które możecie przesłać na adres klasztoru w Wieluniu albo przekazać je telefonicznie lub faxsem na numer pustelni 0-43/843-96-76 lub pocztą elektroniczna e
mail: pustelniaofm@zakon.opoka.org.pl

To tyle pierwszych wiadomości z romitorium wieluńskiego. Chcielibyśmy częściej dzielić się z Wami informacjami o tym co robiliśmy, co robimy, co planujemy.


Szczęść Boże!
Bracia mieszkający w pustelni,

Rafał, Wojciech, Syrach

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego