DOKUMENTY - 2007 - REGULAMIN - JAWORZYNKA - ROMITORIUM FRANCISZKAŃSKIE W JAWORZYNCE

Przejdź do treści

Menu główne:

DOKUMENTY - 2007 - REGULAMIN - JAWORZYNKA

Nasze Dokumenty > Regulaminy

Regulamin dla Romitorium Zakonu Braci Mniejszych
pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli
Prowincji Wniebowzięcia NMP w Polsce


I. Zasady ogólne romitorium

Ci bracia, którzy pragną wieść życie zakonne w pustelniach, niech będą we trzech, a najwyżej we czterech. Dwaj z nich niech będą matkami i niech mają dwóch synów lub przynajmniej jednego. Ci dwaj, którzy są matkami, niech wiodą życie Marty, a dwaj synowie niech wiodą życie Marii (por. Łk 10, 38-42) i niech mają wspólne miejsce zamknięte, w którym każdy miałby swoją celę, modliłby się w niej i sypiał.
św. Franciszek Reguła dla pustelni, 1-3

1. Romitorium można określić jako franciszkański erem lub dom modlitwy, otwarty dla braci i innych przyjaciół św. Franciszka, gdzie zachowuje się sposób życia oparty na Regule dla pustelni.

2. Kontemplacyjna forma życia braci jest ich sposobem realizacji swego powołania chrześcijańskiego i franciszkańskiego, oraz bogactwem duchowym które wnoszą oni do Kościoła i wspólnoty OFM.

3. Sposób życia braci w romitorium jest oparty na następujących źródłach:
– Ewangelia
– Reguła zatwierdzona z 1223 r. i Reguła dla pustelni św. Franciszka z Asyżu
– Konstytucje i Statuty Generalne OFM
– Uchwały Kapituł Generalnych i dokumenty Zakonu
– Statuty partykularne Prowincji Wniebowzięcia NMP

4. Romitorium posiada swój własny regulamin zatwierdzony przez Ministra Prowincjalnego wraz z Definitorium. Zmiany w regulaminie można dokonać jedynie za zgodą Prowincjała.

5. Bracia, którzy pragną zachowywać ten sposób życia i przyłączyć się na stałe do wspólnoty w romitorium, muszą mieć pozwolenie (obediencję) swego Prowincjała.

6. Minister Prowincjalny nie posyła nikogo do romitorium wbrew jego woli.

II. Wymiar kontemplacyjny Romitorium

I niech odmawiają zawsze kompletę z dnia zaraz po zachodzie słońca; i niech starają się zachowywać milczenie. I niech odmawiają swoje Godziny, i wstają na jutrznię. I niech szukają najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego (por. Mt 6, 33; Łk 12, 31). I w porze stosownej odmówią prymę, a po tercji przerwą milczenie i mogą rozmawiać, i iść do swoich matek. I - jeśli zechcą - wolno im poprosić je dla miłości Pana Boga o jałmużnę, jak pokorni, ubodzy ludzie. I potem odmówią sekstę i nonę, i nieszpory o stosownej porze.
św. Franciszek Reguła dla pustelni 3-7

7. Kontemplacyjny sposób życia wyraża się przede wszystkim w życiu liturgicznym braci, na które składają się:
– codzienna wspólnotowa Msza św. z homilią
– wspólnotowa celebracja Liturgii Godzin ( odmawia się także trzy części Modlitwy w ciągu dnia )
– adoracja Eucharystyczna

8. Kontemplacyjny sposób życia wyraża się także przez:
– zachowanie milczenia i samotności w określonych miejscach ( kaplica, korytarze) i porach ( od Komplety do Tercji )
– modlitwę osobistą
– studium

9. Program dnia romitorium:

Codzienny
24.00 – 1.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Godzina czytań
6.30 Modlitwy poranne i Jutrznia
7.00 Msza św. wspólnotowa, Modlitwa w ciągu dnia – Tercja
7.40 Śniadanie, modlitwa indywidualna, praca, studium
12.00 Obiad i modlitwy poobiednie, Modlitwa w ciągu dnia – Seksta, zajęcia własne(odpoczynek, praca, studium )
17.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Modlitwa w ciągu dnia – Nona, adoracja
18.15 Nieszpory
18.30 Kolacja, rekreacja, kompleta i spoczynek w Panu

Świąteczny
7.00 Modlitwy poranne i Jutrznia
7.30 Msza św. wspólnotowa, Modlitwa w ciągu dnia – Tercja
12.00 Obiad
17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nieszpory i Godzina czytań
18.30 Kolacja, rekreacja, kompleta i spoczynek w Panu
Wtorek 16.30 – krąg franciszkański
Piątek 16.30 – wspólnotowa Lectio Divina
Droga krzyżowa po Mszy św. w piątek
Z soboty na niedzielę i w święta nie ma nocnej adoracji

10. Ponieważ jednym z głównych celów romitorium jest modlitwa za Prowincję, bracia:
– codziennie będą modlić się za o. Prowincjała i Definitorium, w ich intencjach oraz za jedną ze wspólnot Prowincji,
– będą polecać w codziennej modlitwie: braci solenizantów, dzieła prowadzone przez Prowincję, braci zmarłych oraz wszystkich polecających się ich modlitewnej pamięci,

11. W każdy I piątek miesiąca bracia zachowują ścisły post w intencji wynagradzającej.

III. Wymiar wspólnotowy romitorium

I do miejsca zamkniętego, w którym sami mieszkają, niech nie pozwalają nikomu wchodzić i niech w nim nie jedzą. Ci bracia, którzy są matkami, niech się starają trzymać z dala od ludzi i przez posłuszeństwo dla swego ministra niech strzegą swych synów przed ludźmi, aby nikt nie mógł z nimi rozmawiać. Ci zaś synowie niech z nikim nie rozmawiają z wyjątkiem swych matek i ministra, i kustosza swego, jeśli ten z błogosławieństwem Bożym zechce ich odwiedzić. Synowie zaś niech przyjmą niekiedy obowiązek matek według kolejności, jaką ustalą między sobą.
św. Franciszek Reguła dla pustelni 7–10

12. W świetle Reguły dla pustelni św. Franciszka bracia w romitorium prowadzą życie w małej wspólnocie – rodzinie.

13. Wymiar wspólnotowo-rodzinny jest szczególnie podkreślony w następujących momentach:
– posiłki są spożywane wspólnie (oprócz śniadania): w tym czasie bracia mogą ze sobą swobodnie rozmawiać, łącząc je z rekreacją,
– codziennie bracia spotykają się na wspólnej rekreacji,
– raz w miesiącu odbywa się kapituła domowa

14. Wszelkie zmiany dotyczące sposobu życia w romitorium są omawiane i postanawiane w dialogu braterskim. Podkreśla się zachowanie atmosfery miłości, wolności i odpowiedzialności.

15. Bracia w romitorium służą sobie nawzajem wszystkimi darami jakie posiadają, będąc w pełnej dyspozycyjności względem siebie i wspólnoty.

16. Jeden z braci pełni posługę hebdomadarza, do którego należy przewodniczenie wspólnym modlitwom.

17. Prace i posługi w romitorium bracia wykonują sami.

18. Romitorium jest samowystarczalne pod względem materialnym, to znaczy, że bracia utrzymują się z własnej pracy i z ofiar.

19. Wszystkie dochody i ofiary są przekazywane do wspólnej kasy, z której zaspakajane są wszystkie potrzeby braci.

20. Bracia przebywający w romitorium rezygnują ze swego urlopu.

21. Bracia rezygnują z oglądania telewizji.

IV. Wymiar apostolski romitorium

22. Sposób życia braci w romitorium, tak jak całe życie Braci Mniejszych, ze swojej natury jest apostolskie. To wszystko, co dzieje się w romitorium, ma być przeniknięte modlitewną troską o dobro całego Kościoła i świata.

23. Apostolat zewnętrzny i wewnętrzny jest wykonywany w ramach sposobu życia romitorium, zawsze w taki sposób, aby zasadniczo nie naruszał podstawowego celu braci, jakim jest modlitwa.

24. Formy i zasady apostolatu wewnętrznego w romitorium:
– romitorium jest otwarte na wszystkich braci, kapłanów i kleryków, jak też i osoby świeckie, które chcą bądź to odprawić swoje rekolekcje, bądź też pozostać dłuższy czas, zachowując sposób życia braci
– bracia służą radami, konferencjami, posługą w konfesjonale względem tych, którzy przebywają w romitorium,
– bracia otwierają się na potrzeby duchowe swych współbraci, przyjmując ich i przeprowadzając dla nich rekolekcje czy też dni skupienia.

25. Formy i zasady apostolatu poza romitorium.
– bracia mogą kilka razy w roku udać się poza romitorium, aby głosić rekolekcje, czy to ludowe czy też zamknięte, dla osób świeckich i konsekrowanych
– wszystkie prace zewnętrzne są przyjmowane po wcześniejszym omówieniu ich we wspólnocie, i zawsze z zachowaniem głównego celu romitorium
– jeśli zajdzie taka potrzeba, bracia mogą się udawać do klasztorów swojej Prowincji z posługą dla współbraci (dni skupienia, jednorazowe wykłady).

26. Ilość dni aktywności duszpasterskiej poza romitorium w ciągu roku nie może przekroczyć 30 dni.

27. Bracia, jeśli zajdzie taka potrzeba mogą służyć pomocą okolicznym parafiom. Pomoc ta nie wlicza się w 30 dniowy okres poslugiwania poza romitorium.

To wszystko, co wyżej zostało powiedziane, niech [bracia] starają się zachowywać sumiennie i gorliwie.
św. Franciszek Reguła dla pustelni 10 b

Jaworzynka na Śliwkuli 2007

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego