DOKUMENTY - 2013 - LIST Z ROMITORIUM DO BRACI PROWINCJI - ROMITORIUM FRANCISZKAŃSKIE W JAWORZYNCE

Przejdź do treści

Menu główne:

DOKUMENTY - 2013 - LIST Z ROMITORIUM DO BRACI PROWINCJI

Nasze Dokumenty > Regulaminy


W związku ze zbliżającą się Kapitułą naszej Prowincji po raz kolejny skierowaliśmy do Braci list informujący o naszym powołaniu i życiu. List rozpoczynający się życzeniami świątecznymi, został skierowany i przekazany indywidualnie każdemu z Braci stając się w ten sposób również indywidualnym zaproszeniem do ponownego rozeznania swego powołania i rozważenia decyzji o włączeniu się w życie i apostolat Romitorium w Jaworzynce na Śliwkuli.


------------------------------


Drogi Bracie

Chrystus,
nasz zmartwychwstały Pan,
w tym świętym Roku Wiary,
udzielił nam łaski rozpoczęcia obchodów małego jubileuszu 10-lecia istnienia Romitorium w Jaworzynce.

Czas ten był wyjątkowym doświadczeniem bliskości i działania żyjącego Pana, z pewnością nie tylko dla braci, którzy spędzili go we wspólnocie Romitorium,
ale
jak wierzymy również dla wszystkich pozostałych Braci naszej Prowincji.

Tegoroczna Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
jest dla nas w tym kontekście nie tylko okazją, by ponownie, z serca, życzyć Ci wielkanocnych darów Zmartwychwstałego lecz również,
aby zaprosić Cię, zarówno do modlitwy w intencji Romitorium, jak również zaprosić do modlitewnego rozważenia przed Panem, kontemplacyjnego wymiaru Twego franciszkańskiego powołania.

W związku z tym, jak i w związku ze zbliżającą się Kapitułą naszej Prowincji, chcemy podzielić się z Tobą, kilkoma informacjami nt. codziennego życia Wspólnoty Romitorium i w ten sposób służyć pomocą w tym rozeznaniu.

*   *   *

Romitorium należy nienaruszalnie do życia i świętości franciszkańskiej. Jest integralną częścią 800-letniego dziedzictwa św. Franciszka oraz jego duchowych synów aż do dzisiaj.  

Życie braci tworzących Wspólnotę Romitorium zawsze było jest i będzie życiem w pełni franciszkańskim. Tak jak w każdym innym domu naszego Zakonu, tak i w Romitorium jest miejsce zarówno na wymiar kontemplacyjny jak i apostolski. Jest to dziedzictwo Franciszka ukrytego na górze Alwerni i tego samego Franciszka udającego się do Egiptu. Jako Zakon Braci Mniejszych, również przez Stolicę Apostolską postrzegany jako kontemplacyjno-czynny, cała nasza wspólnota braterska realizuje się w tych dwu wymiarach. Jesteśmy wszyscy członkami tej samej Rodziny.

Każda jednak Wspólnota naszego Zakonu, każdy dom, posiada swoją charakterystyczną, indywidualną duchową specyfikę. Nasz Dom i Wspólnota, Romitorium naszej Prowincji w Jaworzynce, chce być Domem Modlitwy, gdzie obok wszystkich innych elementów duchowości franciszkańskiej, wymiar kontemplacyjny nieustannie i ciągle od nowa pragniemy czynić priorytetem naszej codzienności. Modlitwę chcemy stawiać  zawsze i wszędzie na pierwszym miejscu.

Przede wszystkim jest to modlitwa będąca rdzeniem życia każdego chrześcijanina: modlitwa indywidualna, ale również i ta, która stoi u podstaw naszego wspólnego i wspólnotowego wyznania wiary, przede wszystkim modlitwa liturgiczna.

Priorytet modlitwy wzywa nas również do tego, byśmy nieustannie uczyli się modlitwy, jako dialogu przyjaźni z Bogiem.

Modlitwie podporządkowane są również formy naszego franciszkańskiego apostolstwa. Najpierw więc chcemy, w miarę naszego doświadczenia, zdolności i możliwości pomagać innym wchodzić w osobisty dialog z Panem, przede wszystkim poprzez wspólną modlitwę, posługę sakramentalną, kierownictwo duchowe i braterską rozmowę.

Realizując Franciszkowy przykład i jego naukę o gościnności chcemy i my szeroko otwierać drzwi naszego Domu i naszą Wspólnotę dla poszukujących.

Przede wszystkim zapraszamy i oczekujemy na osoby świeckie i duchowne, które korzystając z ciszy i odosobnienia w skupieniu chcą przeżyć krótszy lub dłuższy okres czasu wraz z nami, jako czas rekolekcji i odnowy duchowej. Serdecznie witamy również tych, którzy szczerym sercem pragną i poszukują innych form duchowej współpracy.

Priorytetowi modlitwy pragniemy  również dać miejsce w naszym przepowiadaniu Słowa Bożego podczas misji, rekolekcji, dni skupienia, konferencji i homilii głoszonych zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Prowincjalnego Regulaminem Życia w Romitorium.

W Konstytucjach Generalnych naszego Braterstwa możemy przeczytać: Wszystkim i poszczególnym braciom powinna leżeć na sercu sprawa istnienia pustelni, świętych ustroni, czyli miejsc samotności, będących świadectwem aktualności życia kontemplacyjnego w naszym Zakonie (Art. 31 §1).  

Romitorium nie jest więc prywatną sprawą Braci aktualnie tworzących jego braterską wspólnotę i oby też nigdy taką się nie stało. Pragniemy, aby nieustannie, ciągle na nowo, odradzało się jako miejsce modlitwy i które zawsze służy wszystkim Braciom naszej Prowincji.

Na zakończenie więc chcemy prosić Cię, dla miłości Bożej, o dar modlitwy w naszej intencji i o błogosławieństwo na kolejne lata posługi Romitorium..

Aby dołączyć do Wspólnoty Romitorium zgodnie z Konstytucjami Generalnymi naszego Zakonu, należy po gruntownym osobistym i wspólnie z kierownikiem, duchowym rozeznaniu swego powołania, zwrócić się do Ministra Prowincjalnego, najlepiej w sposób pisemny, z prośbą o zgodę na podjęcie takiego sposobu życia.

Dlatego w tym szczególnym dla naszej Prowincji czasie, chcemy prosić Cię również o modlitwę w intencji dobrego rozeznania swego powołania i odwagę jego podejmowania dla wszystkich naszych Braci a w szczególności dla tych, których Pan wzywa do wstąpienia na tę drogę franciszkańskiego życia Ewangelią.

Modlimy się za Ciebie, i polecamy Cię przemożnemu orędownictwu Matki Zmartwychwstałego Pana, Patronce naszego Zakonu, naszej Prowincji i jako Pani Anielska
Patronce naszego Romitorium w Jaworzynce.

Sam zaś zmartwychwstały Pan
niech obdarzy Cię swoim pokojem!

Innocenty i SyrachJaworzynka Śliwkula, Wielkanoc 2013Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego