KRONIKA - ROK 2010 - ROMITORIUM FRANCISZKAŃSKIE W JAWORZYNCE

Przejdź do treści

Menu główne:

KRONIKA - ROK 2010

Kronika

KRONIKA PUSTELNI NA ŚLIWKULI


ANNO DOMINI 2010


2010.01.01 Nowy Rok powitaliśmy na adoracji i Godzinie Czytań. Bożej Opatrzności oddajemy naszą pustelnię, zwłaszcza w roku kapituły prosząc o nowe powołania do romitorium.

2010.01.06 Na Trzech Króli jedziemy do Cieszyna, gdzie o. Syrach przeprowadza kolędę w klasztorze. Następnego dnia kolędę u nas odprawia o. Wit.

2010.01.08 Na prośbę o. Syracha odwiedza nas o. Prowincjał, aby pomóc w rozwiązaniu różnych napięć.

2010.02.18 O. Syrach uczestniczy w przewodach magisterskich. W tym roku broni się u niego dwóch magistrantów: Nereusz i Bogusław z wynikiem pozytywnym

2010.02.26 W tegorocznym Wielkim Poście, o. Syrach głosi kazania pasyjne w Istebnej i Koniakowie. A w kaplicy, odprawiamy drogę krzyżową w z „naszymi parafianami" w każdy piątek a w niedzielę na porannej mszy jest kazanie pasyjne.

2010.03.02 W naszym klasztorze wielkie wydarzenie: wizytacja generalna. W godzinach porannych przybył o. Rufin Maryjka z prow. M.B. Anielskiej wraz z sekretarzem o. Marcelinem Pietryją. Po wspólnej Eucharystii była kawa i rozmowy indywidualne. A po obiedzie o. Rufin skontrolował księgi kanoniczne i podsumował wizytację. W naszym odczuciu dała ona wynik pozytywny. Swoje uwagi o. Rufin wpisał do księgi wizytacyjnej. Wśród zaleceń wyróżnia się rada by korzystać z urlopów.

2010.03.13 Jedyne w tym roku rekolekcje wielkopostne o. Syrach wygłosił w Koszarawie. Zastępował go w pustelni o. Fryderyk. Wydawało się, że zima już się kończy a tymczasem zaczął się jej intensywny atak. Tak, że znów byliśmy zasypani i prawie odcięci od świata.

2010.04.04 Śpiewamy radosne Alleluja! Triduum Paschalne tradycyjnie przeżywamy w kościele parafialnym w Koniakowie. W same święta odwiedzamy naszych fundatorów państwo Sikorów. Po świętach radosny konwent tym razem na Stecówce.

2010.04.10 Wszyscy jesteśmy w szoku w związku z katastrofą samolotu pod Smoleńskiem. Naszą odpowiedzią jest modlitwa za tych, co zginęli i za Ojczyznę.

2010.04.14-16 O. Syrach pojechał z wykładami do Panewnik na warsztaty dla formatorów konferencji zachodnio-słowiańskięj. Jego wykłady i warsztaty dotyczyły modlitwy św. Franciszka oraz modlitewnej praktyki naszych braci w dzisiejszych czasach.

2010.05.20 O. Syrach wyjeżdża do Terni. Zastępuje go o. Piotr i o. Remigiusz. W Polsce zaczynają się straszliwe ulewy i powodzie. Jest zimno i musimy palić w kominku. Na szczęście woda nie zrobiła nic złego w pustelni i najbliższej okolicy.

2010.06.01 Kapituła prowincjalna już się zbliża. Z naszej wspólnoty jako deputowany jedzie na nią o. Syrach. O. Prowincjał powierzył mu wygłoszenie konferencji wstępnej na kapitule. Emocji przed-kapitulnych o dziwo niewiele. Powoli kończy się kolejne triennium w pustelni. Za wszystko śpiewamy Te Deum Laudamus.

2010.06.16 O. Syrach jedzie do naszego konwentu w Cieszynie, na spotkanie komisji celem opracowania Projektu Życia dla Prowincji, który ma być przyjęty na kapitule prowincjalnej.

2010.06.20 W Panewnikach rozpoczyna się kapituła. Ducha tej kapituły można by podsumować krótko: byle nie zmienić za dużo. Na urzędzie Prowincjała potwierdzono o. Ezdrasza, zaś wikariuszem dalej pozostał o. Antonin. Nowemu zarządowi: SZCZĘŚĆ BOŻE. My zaś czekamy na wyniki kongresu kapitulnego.

2010.06.28 W naszej pustelni przebywali o. Aaron i o. Daniel. Wszyscy czekamy na wyniki kongresu.

2010.07.20 Do naszej pustelni przybył na swoje rekolekcje ks. Prof. Jerzy Szymik z UŚ. Jego pobyt zbiegł się z odwiedzinami o. Prowincjała. Mamy też oficjalne wyniki kongresu kapitulnego. O. Syrach prezes i ekonom, o. Innocenty Kiełbasiewicz wikariusz domu. Br. Auksencjusz przenosi się do Starych Panewnik w charakterze kościelnego. Za te decyzje Bogu niech będą dzięki! O. Innocenty, zaczął już powoli przeprowadzać się z Cieszyna. Jego książki zajęły górny korytarz.

2010.08.01 W związku z zaleceniem o. Wizytatora i o. Prowincjała, wyjeżdżamy na urlopy. Najpierw o. Syrach do Pragi i Kazimierza a potem br. Auksencjusz do swej mamy. W tym czasie w pustelni przebywa o. Nereusz.

2010.08.15 Do pustelni na tygodniowe rekolekcje przyjechał z Rzymu o. Polikarp. W tych dniach br. Auksencjusz przenosi się do Starych Panewnik, a wprowadza się o. Innocenty. Bratu Auksencjuszowi na pożegnalnej Mszy w niedzielę nasze drogie „Ciotki” wręczyły piękny duży tort i pamiątkowy upominek.

2010.08.22 O. Syrach jedzie do postulatu, aby już po raz ostatni wygłosić rekolekcje przed obłóczynami, zaś w pustelni swoją posługę na dobre zaczyna o. Innocenty.

2010.08.28 Odpust w Koniakowie okazał się pożegnalnym. Na emeryturę odchodzą nasi księża dobrodzieje z Istebnej i Trzycatka. Na ich miejsce przychodzą nowi proboszczowie, którzy nas niespodziewanie odwiedzają. To dobry znak.

2010.09.08 Na godz. 11 00 do Szczyrku pojechał o. Innocenty. Odbywa się tam u Salezjanów doroczne diecezjalne spotkanie Zakonów.

2010.09.11 W pustelni swój dzień skupienia odprawiają klerycy z diecezji Bielsko Żywieckiej. Jesteśmy zbudowani i pobożnością i prostotą. Na obiad udaliśmy się do mamy kleryka Jarka Bielesza z Istebnej

2010.09.29 Do pustelni przyjechali na swój dzień skupienia tercjarze z rodzinnej parafii o. Syracha. Spotkanie było jak zawsze bardzo słodkie i radosne.

2010.10.01 Na imieniny o. Syracha przyjechali już tradycyjnie bracia z Cieszyna, Koszarawy i Jabłonkowa, a także o. Prowincjał i Wikariusz. To radosne spotkanie zaowocowało także wstępną zgodą na zakup nowego samochodu, aby odciążyć już wysłużona Pandę.

2010.10.03 Na obiad z racji uroczystości św. Franciszka zjechali kapłani z naszego dekanatu. Byli wszyscy na czele z nowym ks. dziekanem Jerzym Palarczykiem z Jaworzynki. Obiad zapewniły nam połączone siły: O. Innocentego, Jadzi Juroszek z Istebnej i Sióstr Boromeuszek z Ustronia. Atmosfera była bardzo dobra, na dodatek podgrzewana nalewkami o. Innocentego.

2010.10.05 Inauguracja w naszym seminarium w Panewnikach. O. Syrachowi doszły dodatkowe wykłady za o. Klemensa. Razem w każdą środę pięć godzin.

2010.10.09 Kolejny dzień skupienia tercjarzy, tym razem z Bielska i Istebnej. Z tej to okazji odwiedził nas o. Zygmunt z Górek.

2010.10.18 Rekolekcje w pustelni rozpoczyna o. Jubilat Błażej Sekuła z prowincji Św. Franciszka. Jego pobyt w pustelni warto odnotować z powodu jego spotkania ze wystawiennikami z Istebnej i ustaleniem misji w Koniakowie.

2010.11.09 Po zebraniu odpowiedniej kwoty i uzyskaniu, zakupiliśmy nowy samochód
Fiat Panda (czerwona). Jest z nią wiele załatwiania, ale i radości. W klasztorze opiekuje się nią o. Innocenty.

2010.11.11 Istny maraton rekolekcji: Ks. Michał Anderko, Ks. Kazimierz Gierlotka, ks. Krystian Łagowski, o. Ludwik Bujok, p. Jadwiga Mazurkiewicz. O. Syrach wyjechał do nowicjatu i postulatu z wykładami. Miał też wykład o kasacie klasztoru w Woźnikach na konferencji naukowej w Woźnikach.

2010.11.22 O. Syrach głosi rekolekcje Dominikanom w Hermanicach a o. Innocenty jedzie z pierwszą weekendową pomocą do Orzesza-Jaśkowic.

2010.11.29 Pierwszy atak zimy. Na razie palimy w kominku i jest wystarczająco ciepło. Przygotowujemy się na wizytację o Prowincjała, która ma się odbyć na Mikołaja 6 XII.


2010.12.06 Na świętego Mikołaja przyjechał z wizytacją o. Prowincjał Ezdrasz. Wizytacja przebiegła w bardzo pogodnej atmosferze, bez żadnych zgrzytów.

2010.12.24 Adwent przebiegł w tym roku wyjątkowo spokojnie. Zima jeszcze nie dokuczyła. Ogrzewanie chodzi bez zarzutu. Tradycyjnie już pomagamy w przedświątecznym wyspowiadaniu parafii w Koniakowie. Na wieczerzę wigilijną udaliśmy się do Cieszyna a na pasterkę do Koniakowa.


Ciąg dalszy czytaj Kronika - Rok 2011

Oglądaj w Galerii Kronika - Wpisy Gości

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego